OECD på studiebesøk i Finnmark

Torsdag 8. juni var Fylkeshuset i Vadsø klar for å ta i mot representanter fra OECD, som hadde sitt stopp i administrasjonsbyen denne dagen.

To menn og en kvinne i dress står ute på en gressplen foran en teglstensbygg. De smiler til kamera. Sola skinner. - Klikk for stort bildeRepresentanter fra OECD: f.v.: Stefano Barbieri, senior politikkanalytiker, politikkanalytiker Jenny Vyas og rådgiver innen regional- og rural utvikling, Paolo Rosso, utenfor Fylkeshuset i Vadsø under deres Finnmarksturné. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Målet med turnéen er å blant annet bli kjent med hvordan bedrifter, kommunen og fylkeskommunen jobber med det grønne skiftet, innovasjon og entreprenørskap, transport og infrastruktur. De får også en innføring kultur og reiseliv i regionen.

Fakta om OECD

OECD står for Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)). Det er en internasjonal organisasjon som sammen med 38 medlemsland jobber for å forme retningslinjer som fremmer velstand, likhet og muligheter for alle. Målet er å finne internasjonale standarder og løsninger på sosiale-, økonomiske- og miljøutfordringer. (Kilde: OECD)

På onsdag var de på besøk i Alta, neste og siste stopp i Finnmark er Kirkenes.

Vadsøbesøket bestod av en seanse i fylkestingssalen ved Fylkeshuset i Vadsø. Her fikk seksjonsledere og enkelte rådgivere snakke om sitt arbeid i fylkeskommunen. OECD fikk innsikt i administrasjonen, regional planlegging, folkehelse, mental helse, koordinering, økonomi, næringsliv, innovasjon, kultur og kollektivtrafikk.

Innovasjon Norge Arktis, Varanger Kraft og Berlevåg kommune v/ ordfører Rolf Laupstad (Ap) og rådgiver Kjell Richardsen fikk holde innlegg i fylkestingssalen om sitt virke.

En kvinne peker på et kart over Finnmark fylke på et lerret. I forgrunnen ser vi to menn i dress som sitter og lytter. - Klikk for stort bildeSeksjonsleder for stab, Heidi Brandt. I forgrunnen ser vi to av OECD-representantene. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Verdifull innhenting av kunnskap

– Vet dere hva som er definisjonen på subarktisk klima? spør seksjonsleder for stab, Heidi Brandt. Hun er først ute av innleggsholderne torsdag morgen.

– Det er at vi har korte somre, og ikke mer enn tre måneder (men minst én) hvor gjennomsnittstemperaturen på minst 10 ℃, forteller Brandt mens hun peker på kartet.

OECD-representantene er langt hjemmefra. 

En mann prater entusiastisk og gestikulerer med hendene sine. Han sitter i en konferansesal. - Klikk for stort bildeStefano Barbieri, senior politikkanalytiker i OECD. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

– Jeg har aldri vært i Norge før og det er utrolig vakkert. Vi føler oss godt mottatt. Jeg opplever at vi aldri får nok innsikt og informasjon om regionen, så alle disse møtene er svært verdifulle, forteller Stefano Barbieri, senior politikkanalytiker i OECD.

Fra OECD hadde han med seg politikkanalytiker Jenny Vyas og rådgiver innen regional- og rural utvikling, Paolo Rosso. 

Representantene var også innom Hermetikken kulturnæringshage v/ tenketanken Tinkr, samt Vadsø museum - Ruija kvenmuseum.

Bakgrunn

I 2017 ble det utarbeidet en OECD-studie for Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) i Nord-Sverige, Nord- og Øst-Finland og Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark).

Fakta om NSPA

Regionene i Nord-Finland, Norge og Sverige har mange felles utfordringer: sparsom befolkning, hardt klima og lange avstander. 

NSPA-nettverket representerer et nært samarbeid mellom de fire nordligste fylkene i Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen, Västernorrland), de syv nordligste og østlige regionene i Finland (Lappland, Nord-Österbotten, Sentral-Österbotten, Kajanaland, Nord-Karelen, Pohjois-Savo og Sør-Savo) og Nord-Norge (Finnmark Troms-regionen og Nordland).

Nettverket jobber sammen for å øke bevisstheten om NSPA i EU-institusjonene, hvor målet er å påvirke EUs politikk og for å gi en plattform for den beste praksisen. (Kilde: NSPA)

Les mer om OECD sitt arbeid i orienteringssaken til fylkesrådet.

Den kommende studien skal bygge videre på anbefalingene gitt i denne, samt gi nye anbefalinger til blant annet hvordan Nord-Norge kan ta del i det grønne skiftet og snu den demografiske trenden. Studien vil starte opp høsten 2022 og vare i to år, med ferdig publikasjon og presentasjon av resultatene planlagt for høsten/vinteren 2024.

Til toppen