Støtte til Arctic Investment Platform

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeBjørn Inge Mo (Ap), fylkesrådsleder. Foto: Lars Åke Andersen.Troms og Finnmark fylkeskommune har vedtatt å være med på samfinansieringen av prosjektledelsen til Arctic Investment Platform. 

Arctic Investment Platform (AIP) er et samarbeidsprosjekt mellom de nordlige regionene i Norge, Sverige og Finland. Formålet med prosjektet er å etablere et investeringsfond på tvers av landegrensene, som skal bidra til å koble den arktiske økonomien på den globale økonomien.

– I samarbeid med våre naboregioner i nord ønsker vi å kompensere for avstandsulempen vi har i forhold til nasjonale og internasjonale kilder til kapital.  Et europeisk arktisk investeringsfond vil kunne gi vår region en bedret posisjon for tilgang til venture kapital, forklarer fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Arktisk råd påpeker at de nordligste regionene i Arktis er potensielle områder for utenlandske investeringer. Støtteandelen fra samarbeidspartnerne i prosjektet er kostander knyttet til administrasjon av prosjektet, hvor Finland gjennom Lapin Liitto skal stå for prosjektledelsen.

Troms og Finnmark fylkeskommune har gjennom internasjonal avdeling og næringsavdelingen flere internasjonale næringssamarbeid.  

Til toppen