Vi vil ha innspill om klima, kultur og turisme

Bildet er tatt innenfra i en bil, vi kan se en vei med autovern og to rein, i motgående kjørefelt ser vi en svart BMW. Bildet er tatt om sommeren.  - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: rein og bilturisme utenfor Hammerfest, Troms og Finnmark fylke. Sunniva Tønsberg Gaski Nordnorske aktører har mulighet til å delta i prosjekt som bidrar til økt kunnskap og kompetanse i og til befolkningen i regionen.

Nå vil vi ha innspill til programutkastet før det skal godkjennes i EU.

– Det er viktig for oss å sikre regionale interesser i EUs nye finansieringsordning, Kolarctic 2021-2027, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Les mer på Kolarctic sine sider.

Satser på folk-til-folk samarbeid

Våren 2022 kan nordnorske aktører søke støtte og ta del i prosjektsamarbeid i Nordområdene. Troms og Finnmark fylkeskommune har jobbet fram et program som ivaretar regionens interesser og prioriteringer i EUs Kolarctic 2021-2027.

Programmet finansierer prosjekt som bidrar til samarbeid og utvikling mellom de fire nabolandene i nord. Både offentlige myndigheter, private bedrifter og organisasjoner kan søke til prosjektsamarbeid.

– Vi har jobbet for at folk-til-folk samarbeid er et eget satsingsområde, det er i tråd med våre egne prioriteringer og dessuten satsingene til den nye regjeringen, sier Mo.

Kultur og bærekraftig reiseliv er satt i sammenheng med økonomisk og sosial utvikling, det er spesielt viktig nå etter en periode hvor det meste har vært nedstengt på grunn av pandemi. Prosjekt innenfor dette prioriterte området vil bidra til en gjenåpning av samfunnet og gi kulturlivet en nødvendig vitamininnsprøytning etter å ha lagt i dvale det siste året.

Sikre regionale interesser

Nordnorske aktører kan komme med innspill til programutkastet.

Programutkast: Kolarctic 2021-2027 (PDF, 900 kB)

Troms og Finnmark fylkeskommune håper å få innspill fra de aktørene som er relevante søkere for denne ordningen.

Send inn forslag her
 

Frist: 11. desember

– Det kan være offentlige regionale aktører, regionråd, kommuner, helseforetak, kulturinstitusjoner, private bedrifter, skole- og utdanningsinstitusjoner, foreninger og lag. Vi ønsker innspill som kan bidra til å gjøre finansieringsprogrammet mer relevant og interessant særlig for mindre aktører i nord, forklarer Mo.

Det er også mulig å komme med innspill og synspunkter til miljøpåvirkningen.

– Miljøaspektet er sentralt i alt vi jobber med og i forbindelse med det nye programmet er det laget en rapport om programmets mulige miljøpåvirkning (Strategic Environment Assessment (SEA)), legger Mo til.

Report: Strategic Environment Assessment (PDF, 2 MB)

Innspillene kan være av generell karakter, eller være knyttet til et satsingsområde. Eksempelvis kan innspill være beskrivelse av programområdet, kommentarer til innsatsområdene og prioriteringene. Dessuten vil fylkeskommunen gjerne ha innspill til hvilke typer aktiviteter som kan være en del av denne støtteordningen, utover hva som allerede ligger i utkastet.

Bidra til det grønne skiftet

Det nye Kolarctic-programmet skal blant annet satse på prosjekt innen forskning og innovasjon som bidrar til regional utvikling. Regionale aktører skal bidra i det grønne skiftet for eksempel gjennom innovativ bruk av naturressursene vi finner i vår region. Grønn giv, eller European Green Deal er en strategi for grønn vekst som skal sikre et mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa.

– EUs grønne vekststrategi er noe også vi i det nordlige hjørne av Europa må ta stilling til. Denne finansieringsordningen er et verktøy som vil få fart i den grønne omstillingsprosessen i vår region ved at prosjekt som bidrar til tilpasning til klimaendringer og grønn infrastruktur vil prioriteres, forklarer fylkesrådslederen.

Samarbeid fører til kompetanse og utvikling

– Jeg ønsker at nordnorske aktører skal bidra til og dra nytte av samarbeid på tvers av grensene i nord slik at vi er med på å forme samfunnet vårt. På denne måten former vi vår egen utvikling og deler kunnskap og kompetanse med våre naboer, sier Mo.

Interregionale prosjektfinansiering er et av de viktigste økonomiske virkemidlene vi har for å gjennomføre prosjektarbeid i Barentssamarbeidet og Nordkalottrådet.

– Denne ordningen skal kunne bidra til at nordnorske aktører får mulighet til samarbeide med relevante aktører fra de andre regionene i programområdet.  Det er vårt mål at også mindre aktører som idrettsklubber, skoler, musikkorps og museer, så vel som helseforetak, forskningsinstitusjoner og universiteter skal ta del i denne ordningen, avslutter fylkesrådsleder Mo.

Kolarctic 2021-2027

Kolarctic, et nytt finansieringsprogram som bidrar til næringsutvikling, innovasjon og ny teknologi, problemstillinger og løsninger om klima- og miljøutfordringer, kultur og bærekraftig turisme og folk-til-folk samarbeid i et internasjonalt miljø. Kolarctic fremmer grenseregionalt samarbeid i Nord-Norge, Norrbotten i Nord-Sverige, Lappland i Nord-Finland, samt Murmansk oblast, Arkhangelsk Oblast og Nenets Autonome distrikt i Nordvest-Russland.

Det her er innsatsområdene:

Et Smartere Europa (Priority 1): satsing på forskning, innovasjon og digitalisering

Et grønnere Europa (Priority 2): forebygging og tilpasning mot klimaendringer med fokus på økosystemer, samt beskyttelse og bevaring av biodiversitet, grønn infrastruktur og begrensning av all type forurensing

Et mer sosialt Europa (Priority 3): kulturens rolle og bærekraftig reiseliv sett i forbindelse med økonomisk utvikling, sosial inkludering og sosial innovasjon

Folk-til-folk samarbeid (Priority 4): for økt tillit

Kilde: Kolarctic

Spørsmål kan rettes på e-post til Natalia J.Z. Karlsen:

Til toppen