Webinar om Horisont Europa

Klikk for stort bildeHorisont Europa 2021-2027Troms og Finnmark fylkeskommune, Forskningsrådet og Innovasjon Norge Arktis inviterer aktører i Troms og Finnmark å delta på webinar Regional lansering av Horisont Europa.

EUs neste forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa (2021-2027) er nå vedtatt og er klar til å komme i gang.  Budsjettet til programmet økte med omkring 20 milliarder fra det forrige programmets budsjett. Med 95.5 milliarder Euro er Horisont Europa verdens største forsknings og innovasjonsprogram. EU ønsker at programmet skal bidra til å skape en mer bærekraftig og rettferdig framtid og løse store samfunnsutfordringer.

Webinar

Webinaret arrangeres 11. februar kl. 10.00 – 12.00, og målet er å informere næringsliv, forskningsmiljø og offentlig sektor i Troms og Finnmark om mulighetene i programmet.

Under webinaret vil Horisont Europas innhold, informasjon om støtte til potensielle søkere, samt erfaringer fra prosjekter i forrige programmet Horisont 2020 bli presentert. Å bli kjent med mulighetene i Horisont Europa er en god start, og ofte lønner det seg å være nysgjerrig. Invester tid på å bli kjent med programmet, se etter tema du eller din virksomhet er opptatt av og bruk nettverket ditt.

Mange gode aktører

Norge gjorde det godt i Horisont 2020, og det forventes at vi kan fortsette å prestere. Troms og Finnmark har mange gode aktører som bør ha ambisjoner om å lykkes i Horisont Europa.

Det forventes at hovedarbeidsprogrammene med utlysninger blir publisert i løpet av våren 2021. De første søknadsfristene blir trolig tidlig høsten 2021. Vi må allerede nå bruke tid til å bli kjent med programmet og forberede deltakelse.

Se hele programmet her. (PDF, 419 kB)

Vær interessert og bruk de ressursene som finnes!

Frist for påmelding: 9. februar 2021.

Påmelding sendes til Natalia Karlsen.

Til toppen