Smart spesialisering

Troms og Finnmark fylkeskommune vil benytte smart spesialisering som metode for regional næringsutvikling.

Smart spesialisering er EUs metode for utvikling i alle typer regioner. EU har iverksatt omfattende tiltak for å redusere ulikhet og styrke de svakeste regionene.

EU-kommisjonens krav til strategier for smart spesialisering er også relevante for norske regioner som vil delta i samarbeid med europeiske regioner. Kravene er at strategiene/planene

  • er basert på en analyse av styrker, svakheter, trusler og muligheter (SWOT) eller annen analyse for å konsentrere ressurser om et begrenset sett med prioriteringer
  • definerer mål for å stimulere private investeringer i forskning, utvikling og teknologi
  • inkluderer et system for å måle og lære
  • viser at landet/regionen har satt av ressurser i budsjettet til forskning og innovasjon

Strategier for smart spesialisering skal fremme fornying og omstilling ved å styrke utviklingen på de næringsområdene der regionen effektivt kan koble ressurser og kompetansefortrinn med markedspotensial.

Troms og Finnmark fylkeskommune vil benytte smart spesialisering som metode for regional næringsutvikling i utarbeidelsen av sine planer og strategier fremover.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en veileder for smart spesialisering som metode for regional næringsutvikling.

Veilederen kan leses her

Til toppen