Aktuelt

  • 26.09.2022 Ved keramikkverkstedet på Troms fylkeskultursenter gjennomføres blant annet rakubrenning.  80 000,- i støtte til oppgradering av fellesverksteder
    Troms og Finnmark fylkeskommune har fått kr 80 000 i utstyrsstøtte til fellesverksteder fra Kulturrådet. Midlene skal brukes på oppgradering av keramikkverkstedet på Troms...
  • 31.08.2022 Fylkesrådsleder Kristina Torbergsen takker og gratulerer kunstner Hans Ragnar Mathisen som har fått tildelt den kongelige St. Olavs orden. Gratulerer Hans Ragnar Mathisen
    Under den offisielle overrekkelsen av St. Olavs Orden til kunstner Hans Ragnar Mathisen, takket fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) han for å ha satt vår felles historie på...
  • 14.07.2022 Lyser ut midler til integreringstiltak
    Nå er det mulig for frivillige organisasjoner å søke tilskudd til inkluderingstiltak rettet mot voksne, barn og unge med flyktningbakgrunn.
Til toppen