Aktuelt Kultur

Disse frivillige organisasjonene mottar støtte

Fylkesrådet har bevilget 670 000 kroner til frivillige organisasjoner i Finnmark. Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) roser frivilligheten i anledning tildelingen.

Godkjente opprettelsen av nytt senter for scenekunst

Fylkestinget vedtok tirsdag å stille seg bak virksomheten Davvi – Senter for scenekunst, som er en sammensmeltning av Dansearena Nord AS og RadArt - Nettverk for fri scenekunst.

Tildeler 21,7 millioner til museene

Troms og Finnmark fylkeskommune har fordelt det årlige driftstilskuddet til museene i fylket. Se fordelingen av tilskuddet her.

Syv språk- og kultursentra får driftstilskudd

Fylkesrådet har bevilget 2 250 000,- til samiske språk- og kultursentra i det geografiske området Troms. – Språk- og kultursentrene  spiller en viktig og sentral rolle i det å løfte både de samiske språk og den samiske kulturen i fylket, sier fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Støtte til regionale kulturaktører

Seks regionale kulturaktører mottar til sammen 690 000,- i støtte fra fylkesrådet. – Aktørene har stor betydning for regionen vår, uttaler fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp). 

Disse får støtte til kunstformidling i 2021

Seks arenaer for kunstformidling mottar til sammen 2 208 000,- i driftstøtte for 2021. Fylkesråden er imponert over hvordan institusjonen har tilpasset sin aktivitet.

Planlegger du å bygge eller rehabilitere en kulturarena?

Fristen for søknader om spillemidler til kulturarenaer nærmer seg. Innen 1. april kan kommuner, lag og foreninger søke om tilskudd til nybygg, rehabilitering og oppgraderinger av grendehus, samfunnshus og andre kulturbygg/-arenaer.

Gir støtte til 45 festivaler

Fylkesrådet har fordelt 3 550 000,- til 45 festivaler i Troms og Finnmark. Nå håper fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp) på en koronalettelse og gode festivalopplevelser.

Prioriterer barn og unge

Fylkesrådet har bevilget 5 793 000,- til kvenske/norskfinske språk og kulturtiltak. Prosjekter med barn og unge som målgruppe, samt prosjekter med høy måloppnåelse og kvalitet har blitt prioritert.

TIFF 2021 er i gang

I sitt innlegg under åpningskonferansen til TIFF berømte fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) festivalen for sitt pågangsmot. – Nå er det viktigere enn noen gang å nå ut med gode opplevelser.

Til toppen