Aktuelt Kultur

80 000,- i støtte til oppgradering av fellesverksteder

Troms og Finnmark fylkeskommune har fått kr 80 000 i utstyrsstøtte til fellesverksteder fra Kulturrådet. Midlene skal brukes på oppgradering av keramikkverkstedet på Troms fylkeskultursenter i Tromsø.

Gratulerer Hans Ragnar Mathisen

Under den offisielle overrekkelsen av St. Olavs Orden til kunstner Hans Ragnar Mathisen, takket fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) han for å ha satt vår felles historie på kartet.

Lyser ut midler til integreringstiltak

Nå er det mulig for frivillige organisasjoner å søke tilskudd til inkluderingstiltak rettet mot voksne, barn og unge med flyktningbakgrunn.

Sissel Horndal og Irene Larsen tildelt arbeidsstipend

Forfatterne Sissel Horndal og Irene Larsen, begge bosatt i Nord-Norge, ble tirsdag tildelt hvert sitt arbeidsstipend på 100 000,-.

Vil etablere nye fellesverksteder på Troms fylkeskultursenter

Troms og Finnmark fylkeskommune har fått kr 120 000 fra ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur til etablering av nye fellesverksteder på Troms fylkeskultursenter-Kysten.

Støtte til regionale kulturaktører

Fylkesråd for økonomi og kultur Ronald Wærnes (Sp) har fordelt til sammen 615 000,- til seks regionale kulturaktører for drift og aktivitet i 2022. – Disse aktørene spiller en viktig rolle for kulturlivet i regionen vår, uttaler fylkesråden. 

Disse får støtte til kunstformidling i 2022

Seks arenaer for kunstformidling mottar til sammen 2 275 100,- i driftstøtte for 2022.

48 festivaler i Troms og Finnmark mottar støtte

Fylkesrådet har fordelt 3 626 000,- til 48 festivaler. Nå ser fylkesråd for økonomi og kultur Ronald Wærnes (Sp) frem til full aktivitet på festivalfronten fremover.

Samisk samarbeid i fokus

– En av de store utfordringene med samepolitikk og urfolkspolitikk er iverksetting, sa fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) da han ønsket over 100 deltakere velkommen til årets samekonferanse.

Kultursamarbeid i nord presentert for ministeren

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge møttes i forrige uke. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen påpekte verdien av kultursamarbeidet som et felles løft for landsdelen.

Til toppen