Aktuelt Kultur

Gir støtte til 45 festivaler

Fylkesrådet har fordelt 3 550 000,- til 45 festivaler i Troms og Finnmark. Nå håper fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp) på en koronalettelse og gode festivalopplevelser.

Prioriterer barn og unge

Fylkesrådet har bevilget 5 793 000,- til kvenske/norskfinske språk og kulturtiltak. Prosjekter med barn og unge som målgruppe, samt prosjekter med høy måloppnåelse og kvalitet har blitt prioritert.

TIFF 2021 er i gang

I sitt innlegg under åpningskonferansen til TIFF berømte fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) festivalen for sitt pågangsmot. – Nå er det viktigere enn noen gang å nå ut med gode opplevelser.

Frykter negative konsekvenser for filmbransjen

I sitt høringssvar til Norsk filminstitutt sier fylkesrådet i Troms og Finnmark at man ikke støtter de foreslåtte forskriftendringene knyttet til det regionale filmvirkemiddelapparatet.

Kulturpris, kunstnerstipend og arbeidsstipend delt ut

T roms og Finnmark fylkeskommunes kulturpris gikk til Samovarteateret, kunstnerstipendet til Marte Lill Somby og arbeidsstipendet til Mari Ane Bøe.

Digital rundreise med nasjonale tilskuddsordninger

Når pandemien begrenser reise- og befaringsmulighetene, opplever vi rekordstort oppmøte når de nasjonale tilskuddsordningene til kulturarenaer inviteres på digital rundreise i Troms og Finnmark.

Arbeidsstipend lyses ut for fjerde gang

Nå kan nordnorske forfattere søke om arbeidsstipend fra fylkeskommunen. Søknadsfristen er satt til 1. mars 2021.

Krever stans i høring

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge reagerer på manglende involvering, og krever at Kulturdepartementet stanser høringen om det regionale filmvirkemiddelapparatet.

Felles støtteordninger for kunst- og kulturfeltet er klar

For første gang skal det deles ut én fylkeskulturpris for Troms og Finnmark. I tillegg kan unge kunstnere og filmarbeidere søke stipend.

Snart kan festivalene søke tilskudd

For festivaler som skal arrangeres i 2021 er fristen for å søke støtte 1. desember. – Festivalene er viktige for både lokalsamfunn og regionen, sier fylkesråden.

Til toppen