100 000 kroner til kvenske/norskfinske formål i Finnmark

Fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp), har fordelt 100 000 kroner fra budsjettposten Midler til kvenske/norskfinske formål i Finnmark til seks prosjekter.

Kvenbiennalen 2021 Monica Milch Gebhardt / Vadsø kunstforening

Tilskuddsordningen har som formål å stimulere og tilleggerette for aktivitet tilknyttet den nasjonale minoriteten kvener/norskfinner i Finnmark.

– Jeg registrerer med stor glede og interesse den oppblomstringen som foregår innen kvensk og norskfinsk kultur, og er glad for å kunne støtte gode tiltak som fremmer dette i Finnmark, sier fylkesråd for økonomi og kultur Ronald Wærnes (Sp).

Ettertraktede regionale midler

Det kom inn 10 søknader til fristen 1. mars 2023, med et samlet søknadsbeløp på hele 565 000 kroner.

Tiltak for barn, ungdom og unge voksne, tiltak med bredere regional betydning, samt søknader som vektlegger kvensk språk ble prioritert ved tildelingen av midlene.

Les mer om midler til kvenske/norskfinske formål i Finnmark

Fra kunst til kvenske barnesanger

Blant tilskuddsmottakerne er Kväänibiennaali – Kvenbiennalen 2023, et kunstnerarrangement som arrangeres i forbindelse med Vadsø kvenfestival i juni. Kvensk kunstnerforbund er en viktig ny aktør i de kvenske miljøene som i likhet med Kvääniteatteri utvider det kvenske utover det tradisjonelle. Arrangementet løfter unge kunstnere og drøfter det kvenske på en nyskapende måte.

Produksjonsselskapet Siivet AS fra Lakselv fikk tildelt støtte til å lage sanger til en kvensk animasjonsfilm for barn, Pikku mailmaa. Ved å skape kvenske sanger bidrar tiltaket til utvikling av kvensk barnekultur, samtidig som det har potensiale til å treffe ordningens prioriterte målgrupper bredt.

Andre tiltak som mottar støtte er et språktiltak som fremmer kvensk språk gjennom en språkapp, et bokprosjekt som formidler kvenske stedsnavn i Alta, samt to arrangementer for barn og unge i henholdsvis Porsanger og Vadsø.

Tildeling av midler til kvenske/norskfinske formål i Finnmark 2023

Tildeling av midler til kvenske/norskfinske formål i Finnmark 2023
Søker Tiltak Sted Tilskudd
ALTA HISTORIELAG Kongeskjøtene Alta 10 000
KVÄÄNITAITEILIJAT-KVENSK KUNSTNERFORBUND Kväänibiennaali 2023 Vadsø 30 000
PORSANGER KOMMUNE Porsanger kulturskole - Tre kulturer gjennom 50 år Porsanger 5 000
SIIVET AS Pikku mailmaa - sanger til kvensk animasjonsfilm for barn Porsanger 20 000
SUONGIR Bli kjent med kvensk - tilpasse kvensk språk i språkapp Tana 20 000
VARANGER MUSEUM IKS Kvenuka 2023 Vadsø 15 000
Til toppen