Aktuelt Kultur

30 års kultursamarbeid sikres

Den nordnorske kulturavtalen er reforhandlet og det gode kultursamarbeidet i nord videreføres. 

Disse mottar filmarbeiderstipend i 2021

Filmskaperne Marja Bål Nango og Margareta F. A. Orkan mottar hvert sitt toårige arbeidsstipend på 75 000,- fra Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Ekstrabevilgninger til samisk kunst og kultur

Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) har bevilget 50 000 kroner ekstra til den samiske festivalen Márkomeannu. Samtidig får Ung samisk scene tildelt 100 000 kroner.

– Beaivváš har vist oss våre egne vakre farger

Hilsen til Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš i anledning 40 års jubileet. Av fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Festivalprogrammet for Finnlitt er klart

I høst arrangeres Finnmark internasjonale litteraturfestival i Kirkenes, og onsdag 16. juni klokken 13.30 slippes festivalprogrammet.

Midler til viktige samiske tiltak

Sjøsamiske mattradisjoner, nordsamisk meldingstjeneste for barn og unge, samt jubileumsmarkeringer mottar i 2021 støtte fra fylkesrådet.

Disse frivillige organisasjonene mottar støtte

Fylkesrådet har bevilget 670 000 kroner til frivillige organisasjoner i Finnmark. Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) roser frivilligheten i anledning tildelingen.

Godkjente opprettelsen av nytt senter for scenekunst

Fylkestinget vedtok tirsdag å stille seg bak virksomheten Davvi – Senter for scenekunst, som er en sammensmeltning av Dansearena Nord AS og RadArt - Nettverk for fri scenekunst.

Tildeler 21,7 millioner til museene

Troms og Finnmark fylkeskommune har fordelt det årlige driftstilskuddet til museene i fylket. Se fordelingen av tilskuddet her.

Syv språk- og kultursentra får driftstilskudd

Fylkesrådet har bevilget 2 250 000,- til samiske språk- og kultursentra i det geografiske området Troms. – Språk- og kultursentrene  spiller en viktig og sentral rolle i det å løfte både de samiske språk og den samiske kulturen i fylket, sier fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Til toppen