Aktuelt Kultur

Støtte til regionale kulturaktører

Seks regionale kulturaktører mottar til sammen 690 000,- i støtte fra fylkesrådet. – Aktørene har stor betydning for regionen vår, uttaler fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp). 

Disse får støtte til kunstformidling i 2021

Seks arenaer for kunstformidling mottar til sammen 2 208 000,- i driftstøtte for 2021. Fylkesråden er imponert over hvordan institusjonen har tilpasset sin aktivitet.

Planlegger du å bygge eller rehabilitere en kulturarena?

Fristen for søknader om spillemidler til kulturarenaer nærmer seg. Innen 1. april kan kommuner, lag og foreninger søke om tilskudd til nybygg, rehabilitering og oppgraderinger av grendehus, samfunnshus og andre kulturbygg/-arenaer.

Gir støtte til 45 festivaler

Fylkesrådet har fordelt 3 550 000,- til 45 festivaler i Troms og Finnmark. Nå håper fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp) på en koronalettelse og gode festivalopplevelser.

Prioriterer barn og unge

Fylkesrådet har bevilget 5 793 000,- til kvenske/norskfinske språk og kulturtiltak. Prosjekter med barn og unge som målgruppe, samt prosjekter med høy måloppnåelse og kvalitet har blitt prioritert.

TIFF 2021 er i gang

I sitt innlegg under åpningskonferansen til TIFF berømte fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) festivalen for sitt pågangsmot. – Nå er det viktigere enn noen gang å nå ut med gode opplevelser.

Frykter negative konsekvenser for filmbransjen

I sitt høringssvar til Norsk filminstitutt sier fylkesrådet i Troms og Finnmark at man ikke støtter de foreslåtte forskriftendringene knyttet til det regionale filmvirkemiddelapparatet.

Kulturpris, kunstnerstipend og arbeidsstipend delt ut

T roms og Finnmark fylkeskommunes kulturpris gikk til Samovarteateret, kunstnerstipendet til Marte Lill Somby og arbeidsstipendet til Mari Ane Bøe.

Digital rundreise med nasjonale tilskuddsordninger

Når pandemien begrenser reise- og befaringsmulighetene, opplever vi rekordstort oppmøte når de nasjonale tilskuddsordningene til kulturarenaer inviteres på digital rundreise i Troms og Finnmark.

Arbeidsstipend lyses ut for fjerde gang

Nå kan nordnorske forfattere søke om arbeidsstipend fra fylkeskommunen. Søknadsfristen er satt til 1. mars 2021.

Til toppen