Åpning av utstillingen "Ressurser og identitet" ved Verdensarvsenteret for bergkunst i Alta

To menn smiler til kameraet. De står inne i en kunstutstilling. - Klikk for stort bildeRonald Wærnes (Sp), fylkesråd for økonomi og kultur, og Jan Dølør, direktør ved Verdensarvsenteret for bergkunst Alta museum midt inne i den nye utstillingen. Marianne Pedersen/TFFK

Fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp), deltok på åpningen av den nye utstillingen «Ressurser og identitet» ved Verdenarvsenteret for bergkunst  - Alta museum.

Utstillingen "Ressurser og identitet" er en fornyelse av museet permanente utstilling, som tar for seg 12 ulike tema som omhandler Altas lokale historie fra steinalderen til nyere tid. 

Mange av temaene i den nye utstillinga bygger videre på kjente historiske epoker og hendelser fra Altas historie. I tillegg til nye temaer, videreføres mye av tematikken fra de gamle utstillingene som åpnet med det nye museumsbygget i Hjemmeluft/Jiepmaluokta i 1991. Denne gang knyttes fortellingene nærmere personer og hverdagslivets erfaringer og opplevelser.

Fylkesråden holdt en tale under arrangementet.

– Ved den nye utstillingen presenteres Altas øvrige historie i ny og oppgradert versjon; en utstilling som vil bidra til at Alta Museum vil fremstå som en relevant samfunnsaktør, og forsterke museets samfunnsrolle. Jeg tenker at den nye historiefortellingen som utstillingen presenterer, kan føre til mer dialog og involvering fra publikum, og at museene selv utnytter sin faglige kompetanse i ny kunnskapsproduksjon gjennom forskning og fornying. Jeg håper og tror at utstillinger som denne fører til økt interesse fra altaværingene og andre besøkende for egen identitet og historie, talte fylkesråden.


Les resten av talen her. (PDF, 84 kB)

Fakta om ​Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum

  • Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum ligger i Alta kommune i Finnmark. Museet ligger i Hjemmeluft, ca. 5 km vest for Alta sentrum.
  • Like ved museet finner vi et av de fem bergkunstområdene i Alta som ble innskrevet på UNESCOs Verdensarvliste i 1985.
  • Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum er et interkommunalt selskap (IKS) som eies av Alta kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune med 50 % ansvarsandel hver. (kilde: Alta Museum)
Til toppen