Arbeidsstipend for kunstnere

Vi lyser nå ut to arbeidsstipend til kunstnere bosatt i Troms og Finnmark. Det ene innen scenekunst, det andre innen billedkunst og kunsthåndverk. Søknadsfrist er 25. oktober.

Arbeidsstipendene er på 100 000 kroner hver, og nytt av året er at også billedkunstnere og kunsthåndverkere i Troms kan søke om arbeidsstipend.  Stipendene er ettårige.

Fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp), sier at stipendordningen er fylkeskommunens måte å legge til rette for at kunstnere skal kunne bo og utvikle sine kunstnerskap også i nord, noe fylkesrådet har påpekt i høringen om ny kunstnerpolitikk.  

Vi har nettopp sendt våre innspill til regjeringens arbeid med stortingsmelding om kunstnerpolitikken, hvor vi har fremhevet stipendordninger som det mest målrettede og effektive virkemidlet for å styrke kunstnerøkonomien.

Mer informasjon  

Til toppen