Arbeidsstipend tildeles Mathilde Caeyers

Dansekunstner og koreograf, Mathilde Caeyers, er tildelt arbeidsstipendet for scenekunstnere i Troms og Finnmark 2022. 

Person får overrekt et diplom og blomster, foto. - Klikk for stort bilde Troms og Finnmark fylkeskommune

Arbeidsstipendet er på kr 100 000 og har som formål å stimulere til utvikling av kunstnere som bor og virker i Troms og Finnmark.

– Mathilde Caeyers er en ung og spennende utøver, som har et imponerende nivå i sitt uttrykk og i sine forestillinger, på tross av en relativt kort karriere så langt. Dette er en kunstner som kommer til å prege den nordnorske dansescenen i årene som kommer, uttaler fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp), i anledning tildelingen.

I sin begrunnelse har fagjuryen har lagt vekt på Cayers’ sterke bevissthet om eget kunstnerisk ståsted og drivkraft for sine prosjekter, de løfter frem hennes ambisjoner for sin kunstneriske praksis, hvor dansekunstens ikke bare skal være i samspill med teknologi og installasjonskunst, men også gjerne en kommentar på den teknologiske utviklingen.

Fagjuryen har også merket seg kunstnerens sterke fokus på bærekraft, og at hun er opptatt av hvordan hennes kunstnerskap kan utvikles i en mer bærekraftig retning.  

– Vi må på alle måter rose og støtte opp om modige unge stemmer, som nå setter bærekraft og eget avtrykk som et viktig premiss for utvikling av sin virksomhet, det gjelder også i kunsten. Hvordan Caeyers tenker bærekraft i sitt kunsterskap imponerer, avslutter fylkesråd Ronald Wærnes (Sp).  

Troms og Finnmark fylkeskommune vil gratulere og ønske til lykke med fremtidige prosjekter til dansekunstner Mathilde Caeyers.

Fagjury

Fagjuryen i  2022 har bestått av: 

  • Ådne Sekkelsten, daglig leder Norsk Scenekunstbruk AS
  • Susanne Næss Nielsen, daglig leder DAVVI –Senter for scenekunst
Til toppen