Digital rundreise med nasjonale tilskuddsordninger

Et lite gult kulturbugg med fargerikt veggmaleri på. - Klikk for stort bildeWebinarrekken har fokus på tilskudd til kulturarenaer. Her illustrert med et bilde fra Riddu Riđđu Festivalen i Kåfjord. Når pandemien begrenser reise- og befaringsmulighetene, opplever vi rekordstort oppmøte når de nasjonale tilskuddsordningene til kulturarenaer inviteres på digital rundreise i Troms og Finnmark.

Troms og Finnmark fylkeskommune har i høst gjennom sin tverrfaglige satsing Rom for kultur, invitert med seg flere nasjonale tilskuddsaktører til en serie med digitale webinarer.

Selv om pandemien begrenser en del aktivitet rundt i Troms og Finnmark, har mange fått mulighet til å tenke over muligheten og behovet for oppgraderinger og tilpassinger av sine kulturarenaer. 

Rom for kultur-satsingen startet sine årlige kompetanseseminarer i 2014 nettopp med et seminar med de mest relevante tilskuddsordningene for fysiske kulturbygg og arenaer, for oppgradering, tilpassinger, nybygg og/eller istandsetting av freda, verna eller verneverdige bygg og anlegg. 

– Seks år etter oppstarten ser vi at flere av de nasjonale tilskuddsordningene har gjort større og mindre justeringer av sine virkemidler, og det er på høy tid med ny runde. Som en aktiv utviklingsaktør er det viktig at vi kan være tilrettelegger for denne type webinarer som gjør våre aktører i Troms og Finnmark styrket i søknadsbunkene om de nasjonale virkemidlene, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Rom for kultur har siden oppstarten gjennomført én eller flere kompetanseseminarer årlig. Fylkesråden poengterer at det er en viktig del av denne tverrfaglige satsingen.

– Økt kompetanse på alt fra tilskuddsordninger til fagspesifikke tema, styrker aktørenes mål om å gjøre sine kulturarenaer bedre egnet for de aktivitetene som skal være der. Det er positivt både for arrangørene og de som utøver sin aktivitet, om det er barn, unge, profesjonelle eller amatør, og ikke minst publikums opplevelse av kunst og kultur. 

Hele tre digitale webinarer gjennomføres i november og desember og det har vært solid påmelding. 

– Det er fantastisk gøy at så mange er med oss på de digitale møteplassene vi setter opp. Det viser at et behov for å møtes selv om det ikke kan skje fysisk, og det viser at aktørene rundt i fylket har behov for å få oppdateringer om de ulike tilskuddsordninger som finnes, avslutter fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp). 

Kort om Rom for Kultur

Rom for kultur er en tverrfaglig satsing i fylkeskommunen, med fokus på å gjøre kulturarenaer i fylket bedre egnet for kultur. Gode og egnede arenaer er noe vi alle trenger, uavhengig av kulturuttrykk, selv om fagspesifikke behov vil variere. Derfor er det viktig å kunne bruke bygge nettverk og dele kompetanse, mellom profesjonell og amatør, og mellom de som allerede har gjennomført og de som skal i gang.

Rom for kultur kan hjelpe med å få i gang gode prosesser, dele kompetanse og skape nettverk.

Les mer om Rom for kultur her

Webinarserie høst 2020:

3.11.2020: Kulturrådets Arena-ordning og KULTURROM
Opptak av webinar ligger ute i lenken over.

3.12.2020: Spillemidler til kulturarenaer

9.12.2020: Kulturminnefondet og diverse ordninger for istandsetting av freda, verna og verneverdige bygg og anlegg

Til toppen