Disse får støtte til kunstformidling i 2021

Anne Toril Eriksen Balto ved et monument ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeAnne Toril Eriksen Balto (Sp), fylkesråd for plan, økonomi og kultur. Foto: Lars Åke Andersen.Seks arenaer for kunstformidling mottar til sammen 2 208 000,- i driftstøtte for 2021. Fylkesråden er imponert over hvordan institusjonen har tilpasset sin aktivitet.

Tromsø kunstforening, Galleri NordNorge og Harstad kunstforening får til sammen 565 000,- i driftsstøtte.

Fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp), skryter av hvordan institusjonene har klart å tilpasse sin aktivitet under koronapandemien. 

– Tromsø kunstforening, Galleri NordNorge og Harstad kunstforening er viktige arenaer for formidling av kunst i fylket vårt. På tross av at utstillinger ble utsatt og kansellert på grunn av koronarestriksjoner, klarer de å tilpasse aktivitetene dagens situasjon og oppfylle sitt kunstformidlingsoppdrag. 

Driftsstøtten er foredelt som følger:

  • Tromsø kunstforening 390 000,-
  • Galleri NordNorge 110 000,-
  • Harstad kunstforening 65 000,-

Samisk kunst

Fylkesrådet har i tillegg fordelt 1 643 000 i driftstilskudd til tre samiske arenaer for kunstformidling.

Driftsstøtten er fordelt som følger:

  • Stiftelsen Lásságámmi 310 500,-
  • Dálááiggi musea– Samtidsmuseet 600 000,-
  • Stiftelsen Sámi Dáiddaguovddáš 731 500,-

Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) fremhever at dette er viktige arenaer for formidling av samisk kunst.

– Samiske kunst er i vinden som aldri før, og de samiske kunst- og kulturinstitusjonene gjør en formidable jobb med å tilgjengeliggjøre dette for et bredt publikum. I vår del av landet er det spesielt viktig at også urfolksperspektivet vises fram.  

Søkbare midler

Det er også satt av kr 17.900 i søkbare midler for kunstnere fra Troms og Finnmark som deltar på utstillinger i Norge og utlandet. Midlene er ment å gå til frakt- og reisestøtte.

– Troms og Finnmark har landsdelens fremste kompetansemiljø innen visuell kunst og et voksende kunstnermiljø. Støtteordninger er viktige for utvikling av aktiv kunstnerisk virksomhet. Kunstnernes synlighet og deltakelse på utstillinger i Norge og internasjonalt er med på å påvirke hvem som mottar stipender og støtte fra sentralt hold, sier fylkesråden Anne Toril Eriksen Balto (Sp) avslutningsvis.

Til toppen