Disse får støtte til kunstformidling i 2022

Profilbilde av Ronald Wærnes - Klikk for stort bilde– Kunst som produseres i fylket vårt er nyskapende og banebrytende og bidrar til å synliggjøre regionen og kulturen vår, sier fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp) i anledning tildelingen.Seks arenaer for kunstformidling mottar til sammen 2 275 100,- i driftstøtte for 2022.

Tromsø kunstforening, Galleri NordNorge og Harstad kunstforening får til sammen 555 000,- i driftsstøtte.

– Vi skal bidra til å styrke en aktiv kunstformidling i vår region for å gi flest mulig mulighet til å oppleve gode utstillinger som har høy kunstnerisk kvalitet. Tromsø kunstforening, Galleri NordNorge og Harstad kunstforening er viktige institusjoner for formidling av kunst i vår region, og har også lykkes med å oppfylle sitt kunstformidlingsoppdrag de siste to årene på tross av koronarestriksjoner. Vi ser frem til kunståret 2022, sier fylkesråd for økonomi og kultur Ronald Wærnes (Sp)

Driftsstøtten er fordelt som følger:

  • Tromsø kunstforening: 390 000,-
  • Galleri NordNorge: 110 000,-
  • Harstad kunstforening: 55 000,-

Samisk kunst

Fylkesrådet har også fordelt 1 720 100,- i driftstilskudd til tre samiske arenaer for kunstformidling.

Driftsstøtten er fordelt som følger:

  • Stiftelsen Lásságámmi: 354 700,-
  • Dálááiggi musea– Samtidsmuseet: 600 000,-
  • Stiftelsen Sámi Dáiddaguovddáš: 765 400,-  

Fylkesråd for økonomi og kultur Ronald Wærnes (Sp) sier at dette er viktige arenaer for formidling av samisk kunst.

– De samiske kunstinstitusjonene gjør en viktig jobb med formidling av den samiske kunsten for et bredt publikum, samtidig som de samarbeider med institusjoner i hele landet. Dette bidrar til kunnskap og økt bevissthet om samisk kunst og kultur både i regionen og nasjonalt. For Troms og Finnmark fylkeskommune er det viktig at urfolksperspektivet løftes og vises fram. 

Søkbare midler

Det er også satt av 37 200,- i søkbare midler for kunstnere og fagpersoner innen det visuelle kunstfeltet bosatt i fylket til deltakelse på utstillinger og aktiviteter i Norge og utlandet.

Det kan søkes om mindre beløp til fraktstøtte og reisestøtte, og kompetanseutviklingstiltak.

– De siste årene har vi sett en fantastisk utvikling der våre kunstnere stiller ut på anerkjente gallerier, museer og kunstmønstringer i Norge og utlandet i stadig større grad. Kunst som produseres i fylket vårt er nyskapende og banebrytende og bidrar til å synliggjøre regionen og kulturen vår. Kunstnermiljøene i fylket trenger ordninger som kan være med på å synliggjøre deres aktivitet nasjonalt for å få anerkjennelse og publisitet. Vi vet også at lokale og regionale tilskuddsordninger er viktige for å utløse nasjonal støtte, sier fylkesråden Ronald Wærnes (Sp) avslutningsvis.

Til toppen