Disse frivillige organisasjonene mottar støtte

Anne Toril Eriksen Balto ved et monument ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeAnne Toril Eriksen Balto (Sp), fylkesråd for plan, økonomi og kultur. Foto: Lars Åke Andersen.Fylkesrådet har bevilget 670 000 kroner til frivillige organisasjoner i Finnmark. Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) roser frivilligheten i anledning tildelingen.

Frivillige organisasjoner er en viktig del av kultur- og samfunnslivet med lokallag i mange kommuner. De bidrar til aktivitet og sørger for at det finnes et bredt og variert tilbud til alle interessegrupper.

Fylkesråd Anne Toril Erisken Balto (Sp)'

De frivillige organisasjonene som har fått innvilget driftstilskudd spenner vidt, fra 4H til pensjonistforbundet, fra skyttersamlag til historielag, fra blindeforbundet til seniordans og fra husflidslag til kor og korps.

For å få støtte fra Troms og Finnmark fylkeskommune må organisasjonen ha minimum 3 lokallag i 3 ulike kommuner. Kravet kan fravikes hvis det er et fungerende fylkesledd og aktivitet i tre ulike kommuner.

Det kom i år inn 25 søknader hvorav alle ble innvilget.

Fordeling av driftstilskudd 2021

Organisasjon

Tildeling

4H Finnmark

20 000

Aust-Finnmark Skyttersamlag

20 000

Finnmark husflidslag

30 000

Finnmark Sangerforum

30 000

Finnmark sjakkrets

20 000

Folkeakademiet i Hålogaland

20 000

LHL Finnmark (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Finnmark)

30 000

LNT-Finnmark Fylkeslag

20 000

Nasjonalforeningen for folkehelse Finnmark

45 000

Naturvernforbundet Finnmark

20 000

NJFF-Finnmark

45 000

Norges Astma- og Allergiforbund Region Nord

20 000

Norges Blindeforbund Finnmark fylkeslag

20 000

Norges Musikkorps Forbund Nord-Norge

45 000

Norske Kveners forbund -Ruijan Kvääniliitto

20 000

Norske redningshunder Finnmark distrikt

20 000

Norsk Ornitologisk forening avd. Finnmark

20 000

Norsk Revmatikerforbund Finnmark fylkeslag

20 000

Oppstryk Finnmark

20 000

Pensjonistforbundet Finnmark

45 000

Samarbeidsforum for lokallag i Øst-Finnmark

20 000

Seniordans Norge region Finnmark

30 000

Søndagsskolen Norge

30 000

Ungdom og Fritid Troms og Finnmark

30 000

Vest-Finnmark Skyttersamlag

30 000

Totalt

670 000

Til toppen