Etablerer privatarkivtjeneste i Troms

Fylkeskommunen etablerer en tjeneste som skal koordinere arbeidet med privatarkivene i Troms. Dette bidrar til å bevare viktig historie i Troms.

Fylkesråd for økonomi og kultur Ronald Wærnes i grønn genser og mørk skjorte i naturomgivelser utenfor fylkeshuset i Vadsø. - Klikk for stort bildeFylkesråd for økonomi og kultur Ronald Wærnes (Sp) ser fram til å få på plass en ny kapasitet for privatarkivene i Troms. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Statsarkivet har fungert som fylkeskoordinerende organ for privatarkiv i Troms. Dette har vært en nødløsning for å unngå at viktige arkiv ikke skulle gå tapt, men arkivet har ikke hatt ressurser til å fylle rollen slik den er ment å være.   

Fylkeskommunen arbeider nå med å opprette en privatarkivtjeneste som skal ivareta dette ansvaret i Troms. Tjenesten skal samlokaliseres med annen arkivfaglig virksomhet i plan- og kulturetaten i Troms. Stillingen som koordinator vil bli utlyst i løpet av de neste ukene. 

Den nye tjenesten kom inn i budsjettet som ble vedtatt av fylkestinget i desember.  

– Dette vil bety et stort løft for arbeidet med å ta vare på viktig Troms-historie, sier fylkesråd for økonomi og kultur Ronald Wærnes (Sp).

Tjenesten skal bidra til å sikre bevaring og tilgjengeliggjøring av et bredt utvalg privatarkiv som gjenspeiler samfunnet og samfunnsutviklingen på best mulig måte. Arbeidet går ut på å hente inn og samle arkivmateriale, i tillegg til å drive veiledning og formidling. Oppgaven skal løses i tett samarbeid med museene og arkivinstitusjonene i Troms. 

Til toppen