Får kr 160 000 i utstyrsstøtte fra Kulturrådet

Seks personer er samlet rundt et bord mens de ser på et filmkamera. - Klikk for stort bildeWorkshop 16 m lab med Antonio Castles i regi av Polar Film Lab, april 2019 med deltakere fra Sandnessjøen, Kautokeino, Tromsø, Murmansk, Petrozavodsk og St Petersburg. Med støtte fra Troms og Finnmark fylkeskommune og BarentsKult. Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune.Troms og Finnmark fylkeskommune har fått kr 75 000 i utstyrsstøtte til fellesverksteder på Troms fylkeskultursenter i Tromsø, og kr 85 000 til Gjesteatelieret i Vadsø.

– Gjesteatelieret i Vadsø og Troms fylkeskultursenter i Tromsø er unike tilbud for visuelle kunstnere i vår region. De spiller en viktig rolle i stedsutvikling og etablering av livskraftige samfunn, som er et av de satsingsområdene i fylkeskommunens regional planstrategi, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

– Troms og Finnmark fylkeskommune skal tilrettelegge for kunstproduksjon og kompetanseutvikling, kunstneriske og kulturelle endringsprosesser, og kunstformidling ut mot et sammensatt publikum. Derfor er støtten fra Kulturrådet til to av våre institusjoner også en anerkjennelse av vårt arbeid, og satsing på kunst og kultur, uttaler fylkesråden videre.

Kulturrådets ordningen har som formål å gi fellesverksteder for billedkunstnere, kunsthåndverkere og fotografer, samt gjestekunstnerordninger med samme målgruppe, tilskudd til anskaffelse av felles produksjonsutstyr.

Felles produksjonsutstyr nyttes til produksjon av kunst, og brukes av eksterne og faste brukere av fellesverkstedet eller brukere av gjestekunstnerordningen.

Gjesteatelieret i Vadsø

Gjesteatelierordninga i Vadsø er et tilbud til profesjonelle kunstnere/kunsthåndverkere som ønsker å bo og arbeide i Vadsø for en begrenset periode. Vadsø kunstforening er lokal samarbeidspartner. Det er mulig å søke opphold der samtidig som man søker utstillingsplass hos kunstforeningen.

Gjesteatelieret og kunstforeningen samarbeider også om ulike kunstprosjekt, blant annet det pågående prosjektet «Kvensk/norskfinsk kulturkunnskap i møte med ei ny tid»

Støtte fra Kulturrådet vil gå til anskaffelse av utstyr til grafisk arbeid og keramikk, og det vil bli etablert et lite verksted på gjesteatelieret.

Troms fylkeskultursenter

Troms fylkeskultursenter i Tromsø er landsdelens største atelierfelleskap og møteplass for kunstnere. Fylkeskultursenteret har 40 arbeidsrom for enkeltkunstnere, et etableringsatelier, fellesverksteder innenfor farging, grafikk og keramikk, analog foto og 16 mm film, og et gjesteatelier med flere Artist-in-Residence programmer.

Det er per i dag 46 selvstendig næringsdrivende som leier arbeidsrom på fylkeskultursenteret, de fleste innen billedkunst og kunsthåndverk (39), men også litteratur, musikk og scenekunst, og 9 virksomheter. 

Støtte fra Kulturrådet vil gå til anskaffelse av nytt utstyr til keramikk- og grafikkverkstedene, og mørkerom/16 mm filmlab.

Til toppen