Frykter negative konsekvenser for filmbransjen

Anne Toril Eriksen Balto ved et monument ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeAnne Toril Eriksen Balto (Sp), fylkesråd for plan, økonomi og kultur. Foto: Lars Åke Andersen.I sitt høringssvar til Norsk filminstitutt sier fylkesrådet i Troms og Finnmark at man ikke støtter de foreslåtte forskriftendringene knyttet til det regionale filmvirkemiddelapparatet.

Fylkesråd for plan, økonomi kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp), sier det er umulig for fylkesrådet å stille seg bak forslagene fra Norsk filminstitutt fordi de både er dårlig utredet og ikke forankret i filmbransjen.

– Ikke nok med at forslagene er for lite utredet og forankret i filmnæringa, vi som eiere av det regionale filmvirkemiddelapparatet har heller ikke vært godt nok involvert i prosessen. Resultatet er at vi ikke har god nok kunnskap om hvilke konsekvenser dette får for filmbransjen i nord, uttaler fylkesråden.

Troms og Finnmark fylkeskommune er medeier i både Nordnorsk filmsenter og Filmfond Nord.

Går forslagene som nå er framlagt av Kulturdepartementet og Norsk filminstitutt gjennom vil det innebærer endringer i oppgaver, ressurser, ansvar, prinsipper og kompetansebehov for filmsentre og filmfond landet rundt.

Foreslår å kutte etterhåndstilskuddet

Den mest omfattende endringen som foreslås av Norsk filminstitutt er en omlegging av etterhåndstilskuddet – en ordning som premierer en films antall besøk på kino. Dette uavhengig om de har mottatt forhåndsstøtte fra Norsk filminstitutt.

Det som nå foreslås er at det kun er filmer som har mottatt støtte fra Norsk filminstitutt i utviklings- og produksjonsfasen, som kan motta støtte i etterhånd.

– Filmbransjen selv sier at etterhåndsstøtten er et viktig verktøy for deres evne til å produsere kinofilmer med et stort publikumspotensial, og i praksis vil en slik endring bety at filmer som kun har mottatt forhåndsstøtte fra regionalt hold skyves ut fra ordningen, det kan vi ikke stille oss bak, forklarer fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Fylkesråd Balto (Sp) påpeker avslutningsvis at forslagene til Norsk filminstitutt går på tvers av filmmeldingen vedtatt av Stortinget, Meld. St. 30 (2014–2015) En framtidsrettet filmpolitikk.

– Da jeg ikke kan se at Stortinget har vedtatt en ny nasjonal filmpolitikk, forventer jeg at regjeringen forholder seg til filmmeldingen som er vedtatt.

Tidligere har landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge krevd at Kulturdepartementet stanser høringen, som har høringsfrist 16. desember 2020.

Les hele høringssvaret her

Til toppen