Kulturpris, kunstnerstipend og arbeidsstipend delt ut

Mari Ane Bø fikk arbeidsstipendet for kunstnere. Foto: Trond Magne Henriksen - Klikk for stort bildeMari Ane Bø fikk arbeidsstipendet for kunstnere. Foto: Trond Magne HenriksenTroms og Finnmark fylkeskommunes kulturpris gikk til Samovarteateret, kunstnerstipendet til Marte Lill Somby og arbeidsstipendet til Mari Ane Bøe.

Prisene er på henholdsvis 20 000, 60 000 og 100 000 kroner. Fylkestinget ble ledet fra Vadsø, mens både pris- og stipendmottakere og fylkestingets medlemmer møttes digitalt tirsdag 8. desember. Her følger de enkelte begrunnelsene:

Kunstnerstipend 2020


Kunst- og kulturlivet har under pandemien vært særlig hardt rammet. Fylkesrådet vedtok derfor å opprette et kunstnerstipend i år, spesielt rettet mot unge kunstnere for å bidra til fortsatt produksjon og aktivitet i feltet.

Kunstnerstipendet 2020 er på 60 000 kroner, og stipendet skal bidra til å gi kunstnere mulighet til å videreutvikle sine kunstnerskap innen sitt uttrykk. Stipendet er rettet mot unge kunstnere i alderen 20 – 35 år, og kan benyttes til et konkret kunstnerisk prosjekt, fordypning, studiereise eller residensopphold.

Kunstnerstipendet 2020 tildeles en ung kunstner som jobber med flere uttrykk, noe som gjør hennes kunst særegent og interessant. Kunstpraksisen er relevant og tar opp i seg samtidsaktuelle spørsmål, kultur og identitet. Dette er tematikk som mange kan relatere seg til, og som finner både bunnklang og fundament i vår regions historie og flerkulturelle identitetslandskap. Det vurderes at kandidaten har et stort potensial, hvor stipendet vil ha betydning både for synliggjøring av kunsten, og utløse mulighet for å utvikle og forske videre sitt kunstnerskap.

Troms og Finnmark fylkeskommune vil gratulere kandidaten med stipendet, og gleder seg til å se mer av billedkunstner Marte Lill Somby i framtida.

Les talen (PDF, 330 kB)som ble holdt.

Arbeidsstipend for kunstnere i Troms 2020

Det arbeides for felles stipendordninger for Troms og Finnmark fylkeskommune fra 2021. Dette er siste året arbeidsstipend for kunstnere deles ut etter retningslinjer fra tidligere Troms.

Arbeidsstipend for kunstnere i Troms har vært et årlig stipend, og har som formål å stimulere til utvikling av kunstnere som bor og virker i Troms. Stipendet har vært delt ut siden 1995, og rullert mellom kunstuttrykkene. I 2020 deles stipendet ut innen fagområdet scenekunst. Stipendet er på 100 000 kroner.

Fagjuryen har lagt vekt på egenskaper som nysgjerrighet, mot og potensial for kunstnerisk utvikling i kandidatens kunstnerskap. Kandidatens prosjekter løfter opp tematikk som kan være vanskelig å snakke om, og bruker scenekunsten som et viktig verktøy for å belyse samfunnstukturer i endring.  Kunstneren bygger sine prosjekter på en bred kunstfaglig basis, sammen med en nysgjerrighet og evne til refleksjon. Det gir kunstneren et interessant spenn å jobbe i, gjennom en akademisk og teoretisk tilnærming til kunsten.  

Fagjuryen vektlegger betydninga av at stipendet bidrar til å løfte fram en ung kunstner på full fart inn i en ny fase av sitt kunstnerskap, hvor stipendet kan gi kandidaten den utløsende muligheten, til å utforske og utvikle videre koblinga mellom forskninga og dansen inn i nye kunstneriske prosjekter.

Troms og Finnmark fylkeskommune vil gratulere og ønske til lykke med framtidige prosjekter til koreograf og dansekunstner Mari Ane Bø.

Les talen (PDF, 284 kB) som ble holdt. 

Troms og Finnmark fylkeskommunes kulturpris 2020

Troms og Finnmark fylkeskommuner har før sammenslåinga, hver for seg og årlig, delt ut en kulturpris. Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune vedtok tidligere i år nye retningslinjer for en felles fylkeskulturpris for det nye fylket.

Fylkeskulturprisen har som formål å gi honnør og anerkjennelse til mottaker av prisen, og støtte skapende og kunstnerisk og kulturell virksomhet i Troms og Finnmark fylke. Prisen skal tildeles skapende eller utøvende kunstnere, eller andre som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har gjort en særlig innsats for eller i kulturlivet i Troms og Finnmark. Prisen er på 20 000 kr.

Årets kulturprismottaker har vært en markant kulturstemme i regionen i 30 år. De er en av motorene for grensekryssende samarbeid, og har i hele denne perioden vært en viktig brobygger mellom Norge og Russland med kunst og kultur som verktøy. Barentsidentiteten og grenseboeridentiteten har gitt Samovarteateret den særegenheten som de er kjent for regionalt, nasjonalt og internasjonalt. For Samovarteateret har det vært viktig at folk fra nord selv får fortelle sine historier, og at dette er fundamentet når de skaper profesjonell scenekunst i nord.

Samovarteateret feirer sitt 30-års jubileum i år, og har vist gjennom alle disse årene vært en aktør med stor betydning for lokalt, regionalt og nasjonalt. Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker Samovarteateret til lykke med jubileet, og mener teateret er en verdig mottaker av Troms og Finnmark fylkeskommunes første tildeling av en fylkeskulturpris.

Les talen (PDF, 328 kB).

 Bente Andersen takket på vegne av Samovarteateret og sa at hun var superglad og rørt etter å ha mottatt kulturprisen. Fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp) og settevarafylkesordfører Odne Stunes (Ap) ledet møtet. Foto: Trond Magne Henriksen - Klikk for stort bildeBente Andersen takket på vegne av Samovarteateret og sa at hun var superglad og rørt etter å ha mottatt kulturprisen. Fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp) og settevarafylkesordfører Odne Stunes (Ap) ledet møtet. Foto: Trond Magne Henriksen 

 

Kontakt for kommentarer:
Fylkesråd for plan, økonomi og kultur Anne Toril Eriksen Balto, Tlf: 413 10 027

Til toppen