Nå kan du søke på Barentsstipendet for kunst og kultur 2023

Kunstnere, institusjoner og organisasjoner i hvert av medlemslandene i Barentssamarbeidet kan nå søke stipendet for 2023.

Barentsstipendet er på € 10 000 i hvert land, og formålet er å anerkjenne fremragende kunst og kultur som skapes gjennom grenseoverskridende samarbeid på tvers i Barentsregionen. Barentsstipendet skal fremme felles arenaer og møteplasser for kunstnerisk og kulturell utvikling i regionen. 

Det er Barentsrådets arbeidsgruppe for kultur; Working Group on Culture (WGC), som tildeler stipendet. Arbeidsgruppen skal tilrettelegge for praktisk kultursamarbeid over grensene og oppmuntre til innovativ utvikling av det regionale kunst- og kulturfeltet i Barents.

Søknadsfristen er 1. juni 2023.

Søknad sendes til: Barentssekretariatet, e-post: info@barents.no.
Merk søknaden «Barentsstipend».

For spørsmål, kontakt Anne Mette Sætra.

Lenker

Fullstendig utlysningstekst, mer informasjon og formelle kriterier på Barentssekretariatets nettsider.
 

Til toppen