Planlegger du å bygge eller rehabilitere en kulturarena?

Klikk for stort bildeTerminal B - Formidlingslokale for billedkunst. Emil Agersborg Bjørnå Fristen for søknader om spillemidler til kulturarenaer nærmer seg. Innen 1. april kan kommuner, lag og foreninger søke om tilskudd til nybygg, rehabilitering og oppgraderinger av grendehus, samfunnshus og andre kulturbygg/-arenaer.

Spillemidler til kulturarenaer fordeles årlig av Troms og Finnmark fylkeskommune. Midlene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearealer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

Nærmere informasjon om tilskuddsordningen finner du her 

Til toppen