PressReader til alle folkebibliotek

Utsiden av biblioteket i Vadsø. Foto - Klikk for stort bilde Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Fylkestinget har bevilget kr. 85 000 til innkjøp av PressReader med tilgang til digitale medier i folkebibliotekene i Finnmark. 

Finnmark fylkesbibliotek har gått til anskaffelse den digitale tidsskriftformidlingen PressReader som gir innbyggerne i fylket tilgang til over 7000 aviser og tidsskrifter fra mer enn 100 land.

– Innkjøpet av PressReader er ment som en midlertidig støtteordning for integrering og inkludering med bred målgruppe og ukrainske barn og unge som prioritert målgruppe.  Men også andre vil kunne ha stor glede av å benytte seg av tilbudet, sier Ronald Wærnes (Sp), fylkesråd for økonomi og kultur i Troms og Finnmark fylkeskommune.

PressReader kommer på plass i høst og vil vare ut høsten 2023.

Viktige integreringsarenaer

Folkebibliotekene i Finnmark er viktige integreringsarenaer, og et av de første tilbudene flyktningene vil oppsøke. Ukrainske flyktninger vil møte bibliotekarer og bibliotekets tilbud, men også andre innbyggere i kommunen. Bibliotekene er viktige for tilgang på informasjon, og med PressReader blir det lettere for flyktningene å få lese nyheter på sitt eget språk. 

Hvordan få tilgang

For å tilgang laster man ned PressReader-appen og logger seg på tjenesten mens man er på det lokale bibliotekets nettverk. Da beholder man tilgangen i tre døgn. Innholdet varier fra aviser til tidsskrifter med forskjellig type innhold. Flere av titlene er også på norsk, som Aftenposten, Dagbladet og flere norske lokalaviser.

Til toppen