Snart kan festivalene søke tilskudd

Mange festivalgjengere er samlet for å se på konsert i solværet. - Klikk for stort bildeFor festivaler som skal arrangeres i 2021 er fristen for å søke støtte 1. desember. – Festivalene er viktige for både lokalsamfunn og regionen, sier fylkesråden.

– Festivalene er viktige komponenter for regional samfunnsutvikling, både det gjelder utvikling av et lokalt frivillig og profesjonelt kulturliv, men også som en betydelig arena for utfoldelse innen kreativ næring i sine lokalsamfunn, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

I sin politiske plattform, «Et sterkt nord», har fylkesrådet vedtatt at de skal arbeide for å opprettholde og videreutvikle festivaler i Troms og Finnmark som en bre, mangfoldig og inkluderende arena for utvikling av regionen og landsdelen.

Nye felles retningslinjer

Det er nå vedtatt nye felles retningslinjer for festivaltilskudd, hvor flerårige tilskudd og fokus på barn, unge og mangfold er blant viktige ingredienser som videreføres. 

Fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp) er glad for nå å kunne videreføre den gode innsatsen både Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune tidligere gjorde for festivalene i regionen.

– Jeg ønsker å takke alle festivaler og enkeltaktører som har kommet med innspill og gode føringer i vårt arbeid med å utarbeide felles retningslinjer for Troms og Finnmark. Sammen har vi kommet fram til en viktig ordning.

For festivaler som skal arrangeres i 2021 er søknadsfristen 1. desember.

Selve søknadsportalen åpner ikke før rundt 1. november, men allerede nå kan festivaler og andre aktører settes seg inn i de nye retningslinjene.

Les de nye retningslinjene her

I 2020 ble tilskuddet fordelt etter de ulike innretningene for de tidligere fylkene, og samlet sett ble det søkt om nærmere 7,7 millioner fra 72 festivaler, fra Tjeldsund i sør til Nordkapp i nord og Vardø i øst

Til toppen