Syv språk- og kultursentra får driftstilskudd

Anne Toril Eriksen Balto i kofte. - Klikk for stort bildeFylkesråd Ann Toril Eriksen Balto. Foto: Lars Åke Andersen. Fylkesrådet har bevilget 2 250 000,- til samiske språk- og kultursentra i det geografiske området Troms. – Språk- og kultursentrene  spiller en viktig og sentral rolle i det å løfte både de samiske språk og den samiske kulturen i fylket, sier fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

–  Språk- og kultursentrene i Troms har en viktig rolle i arbeidet med å følge opp tiltakene i NOU Hjertespråket i arbeidet med å styrke og revitalisere de samisk språk og den samiske kulturen. Både Senter for nordlige folk og Várdobáiki er gode eksempler på hvilken rolle kultursentrene har som knutepunkt for samisk aktivitet både i nord og i sør, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Sentrene som mottar driftstilskudd fra fylkeskommunen tilbyr både språkkurs, duodji- og samisk matkurs og andreaktiviteter som styrker og oppmuntrer til synliggjøring og bruk av samisk språk, bidrar til å løfte kulturen, som igjen er med på å styrke den samiske identiteten.

I 2021 fordeles støtten som følger:

 

 

 

Tildeling 2021

Giellasiida/Samisk språksenter i Kåfjord

 

 

275 000,-

Storfjord språksenter

 

 

220 000,-

Gáisi språksenter

 

 

275 000,-

Ástávuona/Lavangen språksenter

 

 

220 000,-

Várdobáiki språksenter

 

 

220 000,-

Várdobáiki samisk senter

 

 

440 000,-

Senter for nordlige folk

 

 

600 000,-

     

2 250 000,-

Ordningen med driftstilskuddet stammer fra tidligere Troms fylkeskommune, som siden 2005 har vært med å finansiere seks samiske språk- og kultursentra i samarbeid med Sametinget og vertskommunene.

Troms og Finnmark fylkeskommune har en ambisjon om å utvide ordningen til å også gjelde det geografiske området Finnmark.

Til toppen