Tildeler 21,7 millioner til museene

Tre mennesker som står å ser på bergkunst ved Alta museum. - Klikk for stort bildeVerdensarvsenteret for bergkunst – Alta museum er et av museene som mottar driftstilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Foto: Visit Norway.Troms og Finnmark fylkeskommune har fordelt det årlige driftstilskuddet til museene i fylket. Se fordelingen av tilskuddet her.

Museene i Troms og Finnmark gjør en stor og viktig jobb for å ta vare på og formidle vår felles kulturarv. Midlene til å gjøre dette får de i et spleiselag mellom staten, fylkeskommunen og kommunene.

For 2021 tildeler Troms og Finnmark fylkeskommune til sammen 21 750 144,- i driftstilskudd til 13 museer.

Driftstilskudd

Museum

1 965 672,-

Museene for kystkultur og gjenreisning

1 489 572,-

Varanger museum

1 503 545,-

Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum

515 844,-

RiddoDuottarMuseat

515 844,-

Tana og Varanger Museumssiida 

1 976 850,-

Nord-Troms museum

2 442 600,-

Midt-Troms museum

4 838 625,-

Sør-Troms museum

1 314 450,-

Perspektivet museum

1 086 750,-

Polarmuseet

527 850,-

Halti kvenkultursenter

403 650,-

Halti nasjonalparksenter

615 825,-

Båtmuseet (del av Nordnorsk fartøyvernsenter)

Til toppen