Vil etablere nye fellesverksteder på Troms fylkeskultursenter

Bilde av en trapp og en vegg - Klikk for stort bildeTroms fylkeskultursenter- Kysten er det største fellesverkstedet og atelierfelleskapet i Nord-Norge. Foto: TFFK.Troms og Finnmark fylkeskommune har fått kr 120 000 fra ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur til etablering av nye fellesverksteder på Troms fylkeskultursenter-Kysten.

– Kunstnere med atelier på fylkeskultursenteret deltar aktivt på den regionale kunstscenen, driver med organisasjonsarbeid, arrangerer festivaler, skaper tilbud for barn og unge gjennom DKS og andre programmer. Derfor er fellesverkstedene en viktig arena for kunstnerisk utvikling og kunstnerisk produksjon. Støtten fra Kulturrådet er viktig for at vi skal kunne gjennomføre oppgradering av tilbudet på fylkeskultursenteret, og en anerkjennelse av vårt arbeid med styrking av produksjonsvilkår for kunstnermiljøet i fylket, sier fylkesråd for økonomi og kultur Ronald Wærnes (Sp)

Kulturrådets ordning ARENA - tilskuddsordning for bygg og infrastruktur (tidl. Rom for kunst) skal bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i hele har tilrettelagt infrastruktur for produksjon og formidling av kunst, samt faglig utvikling.

Støtte fra Kulturrådet vil gå til tilpasning av eksisterende lokaler i forbindelse med etablering av et glasurrom knyttet til eksisterende keramikkverksted, og forarbeid i forbindelse med etablering av et treverkested på fylkeskultursenteret.

Per i dag finnes ikke et slikt tilbud for kunstnere i landsdelen. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med kunstnerne på Troms fylkeskultursenter, som har høy kompetanse og relevant erfaring. Brukermedvirkning vil også bidra til kvalitetssikring av hele prosessen.

Til toppen