Gjesteatelieret i Vadsø – Vadsø guest studio

Troms og Finnmark fylkeskommune eier og driver Gjesteatelieret i Vadsø. Kunstnere og kunsthåndverkere i og utenfor Barentsregionen kan søke opphold. 

Søknadsfrist for 2024 er 1. juli 2023. / Open call deadline 1th of July 2023.

Retningslinjer

 • Gjesteatelierordninga er et tilbud til profesjonelle kunstnere/ kunsthåndverkere som ønsker å bo og arbeide i Vadsø for en begrenset periode
 • Gjesteatelierordningen er spesielt rettet mot kunstnere og kunsthåndverkere fra Nord-Norge/ Barentsregionen/ Sápmi, men utøvende kunstnere/ kunsthåndverkere fra andre steder kan også søke.
 • Vi stiller vederlagsfritt bolig og atelier til disposisjon for gjestende kunstnere/ kunsthåndverkere. Bruk av enkelt utstyr til giftfritt grafisk arbeid inngår i dette (nytt fra 2024)
 • Kunstnere/ kunsthåndverkere innenfor alle genre og teknikker kan søke om opphold inntil 2 måneder
 • Enkeltpersoner og grupper på maksimum 3 personer kan tildeles opphold
 • I behandling av søknaden vektlegges søkers prosjektbeskrivelse for opphold, samt prosjektets effekt i lokalsamfunnet, som workshops, utstilling, DKS-aktiviteter o.a., gjerne i samarbeid med lokale aktører i kunst- og kulturfeltet
 • Vi samarbeider med Vadsø kunstforening, og enkelte perioder kan prioriteres til felles kunstneropphold
 • Fylkeskommunen har egne prosjekter i og tilrettelegger for kunstnerutveksling. Kunstnere tilknyttet slike prosjekter kan i perioder prioriteres
 • Kontrakt skal inngås før gjesteopphold
 • Gjesteatelieret kan ikke benyttes til fremleie eller av andre enn den/ de som har inngått kontrakt for perioden
 • Gjesteatelieret kan ikke brukes i forbindelse med private opphold i Vadsø, eller som et rent overnattingstilbud

Open call - opphold for påfølgende år utlyses mars/april, og annonseres på nettsiden og gjesteatelierets Facebookside. Der legges også ut informasjon om kunstneropphold, utstillinger, kurs, workshops og andre aktiviteter.

Lenke til søknadsskjema

Guidelines

 • Residency is offered to professional artists/ artisans who want a temporary stay in Vadsø
 • Residency is specifically aimed at artists in the Barents region/ Northern Norway/ Sápmi in all genres and techniques, but we accept applications from artists beyond the region
 • The duration of stay is up to 2 months
 • The stay is free of charge, and use of nontoxic graphic equipment is included (new in 2024)
 • When considering the applications, the applicant's proposal for stay, the project's impact in the community (events, workshops, exhibitions) is emphasized
 • 1-3 artists may apply together
 • Contract must be entered before the stay
 • The guest studio cannot be used by anyone other than those covered by the contract
 • Certain periods can be prioitized for collaboration with our local partner Vadsø Art Association

Open call for the following year is in May/ June, and will be announced on the website and our Facebookside , where we also post information about visiting artists, exhibitions, workshops and other activities.

Link to application form

Kontakt

Anne Turid Garshol

Rådgiver, Kunst- og kulturutvikling Finnmark

Send e-post til anne.turid.garshol@tffk.no

Telefon: +47 78 96 32 71

Til toppen