Gjesteatelieret i Vadsø – Vadsø guest studio

Troms og Finnmark fylkeskommune eier og driver Gjesteatelieret i Vadsø. Kunstnere og kunsthåndverkere i og utenfor Barentsregionen kan søke opphold. 

 • NB: Vi holder Gjesteatelieret er stengt pga koronapandemien, i første omgang til juni 
 • NB: The guest studio is closed till June due to the pandemic situation


Open call 2021, søknadsfrist 30. april søk her
Open call 2021, application form in English (PDF, 81 kB) Deadline April 30. (Further english text below)

Retningslinjer

 • Gjesteatelierordninga er et tilbud til profesjonelle kunstnere/kunsthåndverkere som ønsker å bo og arbeide i Vadsø for en begrenset periode
 • Gjesteatelierordningen er spesielt rettet mot kunstnere og kunsthåndverkere fra Barentsregionen, men andre kan også søke
 • Vi stiller vederlagsfritt bolig og atelier til disposisjon for gjestende kunstnere/ kunsthåndverkere
 • Kunstnere innenfor alle genre og teknikker kan søke om å opphold i en periode fra 2 uker til 1 måned
 • I behandling av søknaden vektlegges søkers prosjektbeskrivelse for opphold, samt tiltakets effekt i lokalsamfunnet (ulike typer arrangement (work-shop, utstilling o.a), samarbeid med lokale aktører mm)
 • 1-3 kunstnere, alternativt en mindre kunstnergruppe, kan søke opphold samtidig

Open call - opphold for påfølgende år utlyses mars/april, og annonseres på nettsiden og gjesteatelierets Facebookside. Der legges også ut informasjon om kunstneropphold, utstillinger, kurs, workshops og andre aktiviteter.

Lokal samarbeidspartner er Vadsø kunstforening.

Guidelines

 • Residency is offered to professional artists/artisans who want a temporary stay in Vadsø 
 • Residency and studio is offered at no cost to visiting artists
 • Residency is offered to artists in all genres and techniques
 • The program is specifically aimed at artists from the Barents region, but artists from other countries are also welcome
 • The duration of stay is from 2 weeks to 1 month
 • When considering the applications, the applicant's proposal for stay, the project's impact in the community (events, workshops, exhibitions) is emphasized
 • 1-3 artists, or a small group of artists may apply together

Open call for the following year is March/April, and will be announced on the website and our Facebookside , where we also post information about visiting artists, exhibitions, workshops and other activities.

Local partner is Vadsø Art Association

Kontakt

Kirsti Riesto
Seniorrådgiver
Send e-post
Telefon: 78 96 31 13 / 415 46 644

Til toppen