Gjesteatelieret i Vadsø – Vadsø guest studio

Troms og Finnmark fylkeskommune eier og driver Gjesteatelieret i Vadsø. Kunstnere og kunsthåndverkere i og utenfor Barentsregionen kan søke opphold. 

 • NB: Gjesteatelieret er igjen stengt på grunn av koronapandemien, ny vurdering gjøres i slutten av september 
 • NB: The guest studio is closed due to the pandemic situation, new assessment will come by the end of September

Retningslinjer

 • Gjesteatelierordninga er et tilbud til profesjonelle kunstnere/kunsthåndverkere som ønsker å bo og arbeide i Vadsø for en begrenset periode
 • Gjesteatelierordningen er spesielt rettet mot kunstnere og kunsthåndverkere fra Barentsregionen, men andre kan også søke
 • Vi stiller vederlagsfritt bolig og atelier til disposisjon for gjestende kunstnere/ kunsthåndverkere
 • Kunstnere innenfor alle genre og teknikker kan søke om å opphold i en periode fra 2 uker til 1 måned
 • I behandling av søknaden vektlegges søkers prosjektbeskrivelse for opphold, samt tiltakets effekt i lokalsamfunnet (ulike typer arrangement (work-shop, utstilling o.a), samarbeid med lokale aktører mm)
 • 1-3 kunstnere, alternativt en mindre kunstnergruppe, kan søke opphold samtidig

Open call - opphold for påfølgende år utlyses mars/april, og annonseres på nettsiden og gjesteatelierets Facebookside. Der legges også ut informasjon om kunstneropphold, utstillinger, kurs, workshops og andre aktiviteter.

Lokal samarbeidspartner er Vadsø kunstforening.

Guidelines

 • Residency is offered to professional artists/artisans who want a temporary stay in Vadsø 
 • Residency and studio is offered at no cost to visiting artists
 • Residency is offered to artists in all genres and techniques
 • The program is specifically aimed at artists from the Barents region, but artists from other countries are also welcome
 • The duration of stay is from 2 weeks to 1 month
 • When considering the applications, the applicant's proposal for stay, the project's impact in the community (events, workshops, exhibitions) is emphasized
 • 1-3 artists, or a small group of artists may apply together

Open call for the following year is March/April, and will be announced on the website and our Facebookside , where we also post information about visiting artists, exhibitions, workshops and other activities.

Local partner is Vadsø Art Association

Kontakt

Kirsti Riesto
Seniorrådgiver
Send e-post
Telefon: 78 96 31 13 / 415 46 644

Til toppen