Gjesteatelieret i Vadsø – Vadsø guest studio

Troms og Finnmark fylkeskommune eier og driver Gjesteatelieret i Vadsø. Kunstnere og kunsthåndverkere i og utenfor Barentsregionen kan søke opphold. 

Det er fullbooket i gjesteatelieret i 2023. / We have no free periods in 2023.

Retningslinjer

 • Gjesteatelierordninga er et tilbud til profesjonelle kunstnere/kunsthåndverkere som ønsker å bo og arbeide i Vadsø for en begrenset periode
 • Gjesteatelierordningen er spesielt rettet mot kunstnere og kunsthåndverkere fra Nord-Norge/Barentsregionen/Sápmi, men andre kan også søke (aktører utenfor regionen, og innen utøvende kunst)
 • Vi stiller vederlagsfritt bolig og atelier til disposisjon for gjestende kunstnere/kunsthåndverkere. Bruk av keramikkovn, og utstyr til grafisk arbeid inngår i dette (nytt fra 2022)
 • Kunstnere innenfor alle genre og teknikker kan søke om å opphold i en periode fra 2 uker til 2 måneder
 • 1-3 kunstnere kan søke opphold samtidig
 • I behandling av søknaden vektlegges søkers prosjektbeskrivelse for opphold, samt tiltakets effekt i lokalsamfunnet, som ulike typer aktiviteter og arrangement (workshops, utstilling; DKS-aktiviteter o.a), samarbeid med lokale aktører i kunst- og kulturfeltet.
 • Vi samarbeider med Vadsø kunstforening, og enkelte perioder kan prioriteres til felles kunstneropphold
 • Fylkeskommunen driver egne artist-in-residence og nettverksprosjekter i Barentsregionen, og tilrettelegger for kunstnerutveksling. Kunstnere tilknyttet disse prosjektene kan i perioder prioriteres.
 • Kontrakt skal inngås før gjesteopphold.
 • Gjesteatelieret kan ikke benyttes til fremleie eller av andre kunstnere enn den/de som har inngått kontrakt for perioden.
 • Gjesteatelieret kan ikke brukes i forbindelse med private opphold i Vadsø, eller som et rent overnattingstilbud.

Open call - opphold for påfølgende år utlyses mars/april, og annonseres på nettsiden og gjesteatelierets Facebookside. Der legges også ut informasjon om kunstneropphold, utstillinger, kurs, workshops og andre aktiviteter.

Guidelines

 • Residency is offered to professional artists/artisans who want a temporary stay in Vadsø
 • Residency is specifically aimed at artists in the Barents region/Northern Norway/Sápmi in all genres and techniques, but we accept applications from artists beyond the region
 • The duration of stay is from 2 weeks to 2 months
 • The stay is free of charge, and the use of ceramic stove and graphic equipment is included (new in 2022)
 • When considering the applications, the applicant's proposal for stay, the project's impact in the community (events, workshops, exhibitions) is emphasized
 • 1-3 artists may apply together
 • Contract must be entered before the stay
 • The guest studio cannot be used by anyone other than those covered by the contract
 • Certain periods can be prioitized for collaboration with our local partner Vadsø Art Association

Open call for the following year is March/April, and will be announced on the website and our Facebookside , where we also post information about visiting artists, exhibitions, workshops and other activities.

Kontakt

Anne Turid Garshol

Rådgiver, Kunst- og kulturutvikling Finnmark

Send e-post til anne.turid.garshol@tffk.no

Telefon: +47 78 96 32 71

Til toppen