Den nordnorske kulturavtalen

Troms og Finnmark fylkeskommune samarbeider med Nordland fylkeskommune om, og gir driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner i landsdelen, samt gir tilskudd til nordnorske organisasjoner som organiserer skapende og utøvende kunstnere.

Les avtalen her (PDF, 12 MB)

Den nordnorske kulturavtalen 2022-2025 ble vedtatt i fylkestingene i Nordland og Troms og Finnmark i juni 2021. 

Institusjonene listet opp under inngår i avtalen.

Til toppen