Den nordnorske kulturavtalen

Vi samarbeider med Nordland fylkeskommune om, og gir driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner i landsdelen. Vi gir også tilskudd til nordnorske organisasjoner for skapende og utøvende kunstnere.

Les avtalen her (PDF, 12 MB)

Den nordnorske kulturavtalen 2022-2025 ble vedtatt i fylkestingene i Nordland og Troms og Finnmark i juni 2021. 

Litteraturstrategi for Nord-Norge 2022-2025 ble vedtatt i fylkestinget i desember 2021 og er en del av kulturavtalen.  Les mer på fylkesbibliotekets nettsider.

Disse institusjonene inngår i Den nordnorske kulturavtalen:

Til toppen