Film

Oversikt over filmsatsing i Troms og Finnmark fylkeskommune.

 • Filmformidling til barn og unge gjennom Den kulturelle skolesekken
 • Talentfilmsatsing for ungdom gjennom årlige tilskudd til Nordisk Ung Filmfestival - NUFF, i regi av Filmveksthuset Tvibit
 • Driftstilskudd til Nordnorsk filmsenter AS gjennom Den nordnorske kulturavtalen
 • Driftstilskudd Filmfond Nord AS. Regionale matchingsmidler til filmfondet, sammen med Nordland fylkeskommune.
 • Driftstilskudd Nordnorsk filmkommisjon AS med Nordland fylkeskommune.
 • Festivaltilskudd til Tromsø internasjonale filmfestival - TIFF, herunder Film fra Nord-programmet, Stumfilmdager og TIFF jr. 
 • Driftstilskudd til Verdensteateret - Cinemateket i Tromsø 
 • Årlig samarbeid med TIFF om, og økonomisk tilskudd til, filmpolitisk åpningskonferanse
 • Virkeområdet Sápmi: samarbeid med The International Sámi Film Institute, som har som mål å gi det samiske området kompetanse og økonomiske midler til utvikling, produksjon og distribusjon av samiske filmer på samisk språk.
 • Festivaltilskudd til Nordkapp filmfestival
 • Festivaltilskudd til Arctic Moving Image & Film Festival (AMIFF), Harstad
 • Filmarbeiderstipend

Næringsrettet filmsatsing

 • FilmCamp er et ressurs- og et produksjonssenter for film- og TV-produksjon, og bidrar til den filmfaglige utviklingen i fylket. FilmCamp AS er eid av fylkeskommunen og en rekke kommuner i regionen. Fylkeskommunen bidrar i denne sammenheng med tilskuddsmidler fra næring.
 • TIFF er landets største og viktigste filmfestival, og en betydelig formidlings- og bransjearena for film. Fylkeskommunen har gjennom en egen avtale, bidratt som partner for TIFF.
 • Filmveksthuset Tvibit, Tromsø kommune, er en sentral aktør i Nord-Norge for utvikling knyttet til rekruttering og talentarbeid. Fylkeskommunen har bidratt med tilskuddsmidler til utvikling av Filmveksthus-modellen.

Lenker:

Til toppen