Om fylkesbiblioteket

Fylkeskommunen skal ivareta regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling, herunder gi råd til lokale myndigheter, yte bibliotekfaglig veiledning og assistanse, og arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål.

Fylkesbiblioteket

  • er bibliotekfaglig rådgiver for kommunene og utdanningsetaten i fylkeskommunen.
  • initierer, leder, finansierer og støtter utviklingsarbeid i bibliotekene i Troms.
  • arrangerer seminarer og faglige møter og initierer utdanningstilbud.
  • har fagansvar for litteraturen i Den kulturelle skolesekken.
  • følger opp litteratursatsinga i Den nordnorske kulturavtalen.
  • gir økonomisk tilskudd til noen interkommunale tiltak.
  • forvalter tilskuddsordning til voksenopplæringsorganisasjonene.
  • tilbyr et utjevnende litteraturtilbud, e-bøker og andre digitale ressurser til kommunene.

Fylkesbibliotekets ledelse og de fleste bibliotekfaglige rådgiverne har kontorer på fylkeshuset i Tromsø.

Avdelinga omfatter også Samisk bibliotektjeneste på Senter for nordlige folk i Kåfjord, fjernlånsavdeling på Tromsø bibliotek, Bok- og kulturbussen i Sør-Troms, som administrativt er lagt til Kultur i Troms og en fylkesbibliotektjeneste for musikk som Harstad bibliotek har ansvar for.

Fylkesbiblioteket behandler søknader til Kolsrud legat

Troms fylkesbibliotek

Til toppen