Kåfjord kommune

Området som i dag utgjør Kåfjord kommune, hører fra gammelt av inn under Lyngen sokneprestembete. Reskript 18.januar 1776 opprettet Lyngen som eget prestegjeld. Opprinnelig lå Lyngenområdet som et "missionariat" under Karlsøy kapellani i Tromsø prestgjeld.

Kgl.res. 21.juni 1929 delte Lyngen hovedsokn i tre sokn: Kåfjord, Storfjord og Lyngen. Til prestegjeldet hørte også fortsatt Sørfjord sokn, som fra 16.juli 1937 fikk navnet Ullsfjord.
 
Må ikke forveksles med Kåfjord annekssokn i Alta (Finnmark).

MIKROFILM

KIRKEBØKER

1  1756-1785 PF 487, PF 488
2  1785-1821 PF 488
3  1822-1838 PF 488
4  1839-1858 NM 9
5  1859-1869 NM 9                                    Lyngen sokn
6  1870-1878 NM 121                                Lyngen sokn      
7  1879-1890 NOR1 324, NOR1 325         Lyngen sokn      

KLOKKERBØKER

1  1826-1838 PF 488
2  1839-1860 PF 488, PF 489
3  1861-1867 PF 489                                 Lyngen sokn
4  1868-1878 PF 489                                 Lyngen sokn      

FOLKETELLING

1865             HF 146
1875             NM 34, NM 35
1900             NM 61

SORENSKRIVERENS DØDSFALLSPROTOKOLLER

1887-1902     NM 97

SORENSKRIVERENS FORMYNDERRULLER MED REGISTER

1805-1892     NM 97, NM 98

MILITÆRE RULLER

1804             NM 92

MIKROFILMKORT

FOLKETELLING

Lyngen

1801            1 kort

TRYKT/AVSKRIFT

KIRKEBØKER, FOLKETELLINGER, OG MANNTALL

Kirkebok 1859-1878, kun dåp, Lyngen sogneprestembete
Kirkebok 1859-1878, kun konfirmasjon, Lyngen sogneprestembete
Kirkebok 1859-1878, kun vielse, Lyngen sogneprestembete
Kirkebok 1859-1878, kun begravde, Lyngen sogneprestembete

Lyngen kirkebøker (1 og 2) for tidsrommet 1782-1790
Avskrifta finnes og på mikrofilm nr             NOR1 947

Folketellinga 1801 Lyngen
Folketellinga 1865 Lyngen
Folketellinga 1875 Lyngen
Folketellinga 1900 Lyngen

Prestemanntallet 1666 Tromsø fogderi

DIGITALARKIVET

BYGDEHISTORIE 

INKLUDERT SLEKTSBØKER OG GÅRDSHISTORIE

Albrigtsen, Sverre, n.
Bucht-slekta i Kåfjord og Lyngen / av Sverre Albrigtsen. - Tromsø : Tromsprodukt A/S, 1994. - 19 s.

Vatne, Elling, n.
Som et merke i min hånd: fortellinger fra en kvensk og sjøsamisk bygd
/ Elling Vatne. - [Oslo] : Kolofon, 2017. - 154 s.

Til toppen