Nordreisa kommune

Skjervøy ble utskilt fra Tromsø prestegjeld som selvstendig soknekall ifølge reskript 18.januar 1776.

Kgl.res. 10.september 1862 delte Skjervøy i tre sokn: Skjervøy hovedsokn, Reisen (nåværende Nordreisa) og Kvænangen annekssokn.

Enkelte gårder i Nordreisa lå under Skjervøy sokn og har derfor ikke kommet med i materialet fra Nordreisa (Reisen) sokn.

MIKROFILM

KIRKEBØKER

Under Skjervøy:

  1  1748-1780 PF 492
  2  1781-1817 PF 492
  3  1817-1820 PF 492
  4  1820-1838 PF 492, PF 493
  5  1838-1847 NM 10
  6  1848-1859 NM 10
  7  1860-1863 NM 10
13  1862-1877 NM 121                     Nordreisa sokn
14  1878-1894 NOR1 327                 Nordreisa sokn 

KLOKKERBØKER

Under Skjervøy:

  1  1825-1838 PF 493
  2  1839-1848 PF 493
  3  1849-1861 PF 493, PF 494
  4  1862-1865 PF 494                               Skjervøy- og Nordreisa sokn
19  1863-1877 PF 494, PF 495                  Nordreisa sokn
20  1878-1892 NM 11, NM 12                    Nordreisa sokn  
21  1893-1910 NOR1 327, NOR1 328       Nordreisa sokn    
22  1910-1926 NOR1 1064                       Nordreisa sokn   

FOLKETELLING

1865               HF 147
1875               NM 37
1900               NM 63

SORENSKRIVERENS DØDSFALLSPROTOKOLLER

1887-1902       NM 97

SORENSKRIVERENS FORMYNDERRULLER MED REGISTER

1805-1892      NM 97 , NM 98

MIKROFILMKORT

FOLKETELLING

Schiervøe

1801             1 kort

Nordreisa

1891             1 kort

TRYKT/AVSKRIFT

KIRKEBØKER, FOLKETELLINGER, OG MANNTALL

Avskrift av kirkebøker
Hagemann, Axel. Uddrag af Skjervø kirkebøger 1748-1814.
Tromsø, 1892. Men "Anmærkninger"
Finnes i Tromsø biblioteks lokalsamling (L929.3)

Folketellinga 1801  Schiervøe
Folketellinga 1865  Skjervøy
Folketellinga 1875  Skjervøy
Folketellinga 1900  Nordreisa
Folketeljing  1910

Prestemanntallet 1666, Tromsø fogderi

DIGITALARKIVET

BYGDEHISTORIE

INKLUDERT SLEKTSBØKER OG GÅRDSHISTORIE

Hansen, Emil
Nordreisa bygdebok / Emil Hansen ; utgitt med bidrag av Nordreisa kommune.
[Storslett] : [Nordreisa kommune/Aktietrykkeriet i Trondhjem]
[1964?]. - 509, [3] s. : ill. Personnavn og gårdsnavn: s. [511-512] (ib.) 

Imerslund, Bente, n., 1944-
Kvenske personnavn i Nordreisa : Liisan Jussan Jussa, Sifferin Pekan Asväiki
og noen tuen andre / Bente Imerslund. - [Storslett] : Nordreisa kommune, 2008. - 321 s. : ill., port.
ISBN 978-82-993078-1-9  ib.

Tørfoss - en kvengård i Reisadalen. - Tromsø : Troms fylkeskommune, 1995. - 19 s. : ill.
(Fotefar mot nord)  Bibliografi: s. 19
ISBN 82-7818-006-2 (h.)
EMNE: Nordreisa - Kulturhistorie / Tørrfoss gård (Nordreisa)

Til toppen