Skjervøy kommune

Skjervøy sokneprestembete ble skilt fra Tromsø og oppretta i 1776. I 1862 ble prestegjeldet inndelt i tre sokn: Skjervøy (hovedsokn), Reisen (nåværende Nordreisa) og Kvænangen annekssokn.

MIKROFILM

 KIRKEBØKER

  1  1748-1780 PF 492
  2  1781-1817 PF 492
  3  1817-1820 PF 492
  4  1820-1838 PF 492, PF 493
  5  1838-1847 NM 10
  6  1848-1859 NM 10
  7  1860-1870 NM 10, NM 11                   Skjervøy sokn
  8  1870-1877 NM 121                              Skjervøy sokn
  9  1878-1887 NOR1 326, NOR1 327       Skjervøy sokn 
10  1887-1898 NOR1 348, NOR1 349       Skjervøy sokn  
15  1899-1909 NOR1 1063                        Skjervøy sokn 

KLOKKERBØKER

1  1825-1838 PF 493
2  1839-1848 PF 493
3  1849-1861 PF 493, PF 494
4  1862-1870 PF 494                         Skjervøy- og Nordreisa sokn
5  1871-1877 PF 494                         Skjervøy sokn
6  1878-1888 NM 11                          Skjervøy sokn    
7  1889-1899 NM 11                          Skjervøy sokn    
8  1900-1910 NOR1 327                    Skjervøy sokn     
9  1911-1926 NOR1 948                    Skjervøy sokn   

FOLKETELLING

1865             HF 147
1875             NM 37
1900             NM 63

SORENSKRIVERENS DØDSFALLSPROTOKOLLER

1887-1902     NM 97

SORENSKRIVERENS FORMYNDERRULLER MED REGISTER

1805-1892     NM 97, NM 98

LYSNINGSBØKER

30 1907-1918 NOR1 1226 Hele p.gjeldet

Herredsbeskrivelser etter lov av 6.6.1863

MIKROFILMKORT

KIRKEBØKER

Under Skjervøy sokn

1748-1820      15 kort          
1820-1847      14 kort          
1848-1870      12 kort          
1871-1887      12 kort         
1887-1909      18 kort         

Under Kvænangen sokn

1860-1891       12 kort
1863-1894         9 kort

FOLKETELLING

Skjervøy

1801                   1 kort
1891                   1 kort

MANTALLET

Skjervøy

1701                    9 kort

TRYKT/AVSKRIFT

KIRKEBØKER, FOLKETELLINGER OG MANNTALL

Avskrift av kirkebøker
Hagemann, Axel. Uddrag af Skjervø kirkebøger 1748-1814.
Tromsø, 1892. Med "Anmærkninger"
Finnes i Tromsø biblioteks lokalsamling (L929.3)

Mandtal ofuer aldt det mandskab som i Tromsø fougerie er findissz anno  1702

Folketellinga 1801  Schiervøe
Folketellinga 1865
Folketellinga 1875
Folketellinga 1900
Folketeljing  1910

Prestemanntallet 1666, Tromsø fogderi

DIGITALARKIVET

BYGDEHISTORIE

INKLUDERT SLEKTSBØKER OG GÅRDSHISTORIE

Fugelsøy, Maurits, n.
Skjervøy : et prestegjeld og et herred i Nord-Troms. 
Skjervøy kommune, 1970-74. - 2 b. : ill.
Tillegg i b. 1: Innsjøer og vann i Skervøy og Nordreisen: s.395, Prestemandtallet 1664-66: s. 395, Folketellingen 1702: s. 396, Forordning 12/9 1753: s. 401. - 
Tillegg i b. 2: Rettelser til 1.bind: s. 414, Register over gårdene: s. 415, Diverse tillegg: s. 417

Dahl, Per Kristian
Fra Skjervøy 1892 slik det engang var / Per Kristian Dahl. 
-Oslo : Eget forlag, 1992. - 20 s. : ill. Bibliografi: s. 20 

Coldevin, Axel, n., 1900-1992
Jordegods og storgårder i Nord-Norge / Axel Coldevin. - Ny og rev. utg. Espa : Lokalhistorisk forl., 1989. 
265 s. : ill., fig., kart, port. 1. utg.: Theim, Kirstes boktr., 1943
Bibliografi: s. 251-255
EMNE: Bjarkøy - Historie / Lyngen - Historie / Nord-Norge – Kulturhistorie
EMNE: Bentsjord / Havnnes / Skjervøygodset / Tromsøgodset / Karnes

Johnson, Rudolph
Slekten Skjervøy : Rudolph Johnsons slektshistorie / Rudolph Johnson og Arden Johnson ; 
oversatt av Sverre Arneng. - Duluth, Minnesota : [s.n], [1992]. - 98, [8] s. : ill.
Boken omhandler samiske slekter på Arnøy i Skjervøy som utvandret til USA.
EMNE: Figenschou, slekten / Heggelund, slekten / Johnsen, slekten / Lorch, slekten

Johansen, Ole N., n.
Meiland : en gang ei bgd i Nord-Troms / Ole N. Johansen. - [Lyngseidet]
: Eget, 2018. - 235 s. : ill., kart

Historien om Meiland, ei fraflyttet bygd i Kvænangen, nå brakt til live
hver sommer som feriested.

Til toppen