Storfjord kommune

Storfjord-området lå i Lyngen prestegjeld og omfatter bl.a. Hatteng, Skibotn og Oteren. Reskript 18.januar 1776 opprettet Lyngen som et eget prestegjeld. Kgl.res. 21.juni 1929 delte Lyngen hovedsokn i tre sokn: Kåfjord, Storfjord og Lyngen.

MIKROFILM

KIRKEBØKER

Under Lyngen:

1  1756-1785 PF 487PF 488
2  1785-1821 PF 488
3  1822-1838 PF 488
4  1839-1858 NM 9
5  1859-1869 NM 9
6  1870-1878 NM 121
7  1879-1890 NOR1 324NOR1 325

KLOKKERBØKER

Under Lyngen:

1  1826-1838 PF 488
2  1839-1860 PF 488PF 489
3  1861-1867 PF 489
4  1868-1878 PF 489

FOLKETELLING

1865             HF 146
1875             NM 35
1900             NM 61

SORENSKRIVERENS DØDSFALLSPROTOKOLLER

1887-1902     NM 97

SORENSKRIVERENS FORMYNDERRULLER MED REGISTER

1805-1892     NM 97NM 98

MILITÆRE RULLER

1804             NM 92NM 93

SORENSKRIVERENS RULLER OVER FRAVÆRENDE ARVINGERS MIDLER

1886-1894     NM 96

PROSTENS OVERFORMYNDERPROTOKOLLER, -REGNSKAP OG SKIFTEDESIGNASJONER

1788-1817    NM 97

MIKROFILMKORT

FOLKETELLING

Lyngen

1801            1 kort

TRYKT/AVSKRIFT

KIRKEBØKER, FOLKETELLINGER, OG MANNTALL

Kirkebok 1859-1878, kun dåp, Lyngen sogneprestembete
Kirkebok 1859-1878, kun konfirmasjon, Lyngen sogneprestembete
Kirkebok 1859-1878, kun vielse, Lyngen sogneprestembete
Kirkebok 1859-1878, kun begravde, Lyngen sogneprestembete

Avskrift av Lyngen kirkebøker (1 og 2) for tidsrommet 1782-1790.
Avskriften finnes også på mikrofilm NOR1 947

Folketellinga 1801  Lyngen
Folketellinga 1865  Lyngen
Folketellinga 1875  Lyngen
Folketellinga 1900  Lyngen

Prestemanntallet 1666, Tromsø fogderi

DIGITALARKIVET

BYGDEHISTORIE

INKLUDERT SLEKTSBØKER OG GÅRDSHISTORIE

Larssen, Emil, n.
Lyngen bygdebok / Emil Larssen ; Utgitt av Kåfjord, Storfjord, Lyngen og Tromsø kommuner.-Tromsø: [A/S Peder Norbye], 1976-1980.-2b.: ill.
B.1: Lyngen Prestegjelds historie 
B.2: Gårdshistorie

Sørensen, Carl-Fredrik
Gården og slekten Sommerseth i Skibotn : slektsbok for etterkommere av Johan Peder Johansen Beck Sommerseth og Ellen Margrethe Pedersen / Carl-Fredrik Sørensen. 
[Stavanger], [1995]. - 76 s. : ill.

 Grape, Jan Erik, n.
... for lenge siden, i Skibotn / Jan Erik Grape. - [Tromsø] : 
Eget, 2013. - 191 s. : ill.
Forfatteren har samlet massevis av fotografier som han har koblet med opplysninger om folk og slekter i Skibotn på 1900-tallet.

Til toppen