Fylkeskulturprisen

De to tidligere fylkeskommune har begge hatt en årlig kulturpris. Mottakerne fikk prisen for å ha gjort en særlig stor innsats for kulturlivet i fylkene. 

I løpet av 2020 kommer det nye retningslinjer for kulturprisen. Tidligere statutter og retningslinjer vil ikke gjelde for 2020.

Til toppen