Fylkeskulturprisen

De to tidligere fylkeskommune har begge hatt en årlig kulturpris. Mottakerne fikk prisen for å ha gjort en særlig stor innsats for kulturlivet i fylkene. 

I løpet av 2020 kommer det nye retningslinjer for kulturprisen. Tidligere statutter og retningslinjer vil ikke gjelde for 2020.

Kontakt

Anne Mette Sætra
Telefon: 77 78 82 22 / 918 33 914

Til toppen