Seksjon for kunst og kulturutvikling

Seksjonen vår har et forvaltnings- og veiledningsansvar innenfor kunst og kulturområdet.

Vi forvalter eierskap, tilskuddsforvaltning, utviklingsarbeid og formidling. Herunder oppfølging av Den nordnorske kulturavtalen, Troms fylkeskultursenter «Kysten» og Gjesteatelieret i Vadsø.

Seksjonen har også oppgaver innenfor samiske og kvenske/norskfinske saker.

Blant annet har vi et sektorovergripende ansvar for oppfølging av samiske spørsmål, herunder oppfølging av samarbeidsavtalen med Sametinget.

Innen kvenske/norskfinske saker har vi forvaltet Nasjonalt tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur, men fra 1. januar 2023 flyttes denne tilskuddsordningen til Kulturrådet.

Internasjonalt kultursamarbeid er et viktig arbeidsområde som ivaretas gjennom ulike samarbeidsavtaler, prosjekt og tilskudd til, og deltakelse i faglig råd i tilskuddsordningen BarentsKult, og deltakelse i JWGC (Joint working group on culture).  

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, samt midler til voksenopplæring og frivillige organisasjoner ligger til seksjonen.

Ansatte:

Eirin Gjelsås

kontorsted Tromsø
Seksjonsleder
Den nordnorske kulturavtalen, film, BarentsKult, faste driftstilskudd, internasjonalt kultursamarbeid (JWGC)
E-post: eirin.gjelsas@tffk.no
Tlf 77 78 82 06 / 415 42 840

Alesia Andreassen

kontorsted Vadsø
Rådgiver
Oppfølging av Fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser
E-post: alesia.andreassen@tffk.no
Tlf 78 96 31 46

Anne Mette Sætra

kontorsted Tromsø
Rådgiver
Rom for kultur, festivaltilskudd, fylkeskulturprisen, arbeidsstipend for kunstnere, kunstnerstipend 2020
E-post: anne.mette.satra@tffk.no
Tlf 77 78 82 22 / 918 33 914

Anne Turid Garshol

kontorsted Vadsø
Rådgiver
Arbeidsstipend for filmarbeidere, fylkeskulturprisen, festivaltilskudd, frivillighetstilskudd
E-post: anne.turid.garshol@tffk.no
Tlf 78 96 32 71 / 913 70 060

Jasmina Bosnjak

kontorsted Tromsø
Rådgiver
Visuell kunst, kunstsamlingen, kunst i offentlig rom, Troms fylkeskultursenter (leie av atelier, etableringsatelieret, fellesverksteder, gjesteatelieret), Artist-in-residenceprogrammer og internasjonalt samarbeid
E-post: jasmina.bosnjak@tffk.no
Tlf 77 78 82 99

Katrine With Eielsen

kontorsted Tromsø
Rådgiver
Digitale tjenester
E-post: katrine.with.eielsen@tffk.no
Tlf 77 78 82 20 / 928 64 366

Kirsti Riesto

kontorsted Vadsø
Seniorrådgiver
Visuell kunst, internasjonalt kultursamarbeid (BarentsKult og JWGC), kunstnerstipend 2020, Gjesteatelieret i Vadsø
E-post: kirsti.riesto@tffk.no
78 96 31 13 / 415 46 644

Lene Hansen

kontorsted Tromsø
Rådgiver
Samisk og kvensk/norskfinsk språk og kultur
E-post: lene.hansen@tffk.no
77 78 80 13

Tone Østby

kontorsted Tromsø
Samisk språkkonsulent
Samisk oversettelse
E-post: tone.ostby@tffk.no
77 78 80 25

Reija Lång

kontorsted Vadsø
Rådgiver
Samisk og kvensk/norskfinsk språk og kultur
E-post: reija.laang@tffk.no
78 96 32 11

Magne Ove Varsi

kontorsted Vadsø
Rådgiver
Samisk og kvensk/norskfinsk språk og kultur
E-post: magne.ove.varsi@tffk.no
78 96 31 36

Til toppen