Internasjonalt kultursamarbeid

Internasjonalt kultursamarbeid er et viktig arbeidsområde. 

Samarbeidet ivaretas gjennom følgende ordninger:

  • Samarbeidsavtaler, prosjekt og tilskudd til, og deltakelse i faglig råd i tilskuddsordningen BarentsKult
  • Deltakelse i JWGC (Joint working group on culture).  
  • Artist-in-Residence
Til toppen