Kompetanseinstitusjoner i nord

Mange institusjoner og organisasjoner i Troms og Finnmark har spisskompetanse på et rom eller en arenas egenskaper og egnethet. De kan bidra i utviklingen av kulturarenaer i fylket, på alle nivå. Spør om råd!

Til toppen