Litteratur

Formidling av litteratur kan foregå i mange ulike rom, det finnes ikke noen krav til utstyr eller lokaler – det kan foregå over alt.

I alle kommuner finnes det folkebibliotek som blant annet har aktiv formidling av litteratur som formål. Folkebiblioteket er et naturlig litteraturhus og kan være en fin arena for litteraturformidling.

Fylkesbiblioteket i Troms gjennomførte i perioden 2012-2014 prosjektet Bibliotekrom i Troms, som går ut på å utvikle endringsorienterte bibliotekrom, tilpasset lokalsamfunnets behov for bibliotek som kunnskaps-, kultur- og litteratursentrum, møtested og aktivitetsarena.

Fylkesbiblioteket gjennomførte også i perioden 2014-2018 prosjektet Folkebibliotek som litteraturhus. Målet for prosjektet er å utvikle folkebibliotekene som litteraturhus i tråd med formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek. Tiltakene og aktivitetene i prosjektet skal foregå i bibliotekene, som skal få økt arrangør- og formidlingskompetanse.

Støtteordninger for bibliotekutvikling

Kompetanselenker

Til toppen