Skolebygg

Skolebygget er landets mest brukte kulturarena. Skolene har egne elevproduksjoner, de har besøk av Den kulturelle skolesekken, og hver ettermiddag er skolene øvings- og produksjonslokaler for det frivillige kulturlivet.

I stadig flere kommuner blir det lokale kulturhuset nå en integrert del av det nye skolebygget, kanskje også sammen med andre tilbud som kulturskole og bibliotek. Den moderne skolen er et flerbrukshus for mange ulike brukergrupper. Det er viktig at alle parter får være med å påvirke arealutformingen ved nybygg eller rehabilitering av skolene, slik at de nye lokalene egner seg for alle brukergruppene. I tillegg kreves en bevissthet fra byggeier om at kulturdelen har andre krav enn undervisningsarealene for å oppnå et vellykket resultat.

Skolebyggfokus

Fra 2016 har Rom for kultur-arbeidet hatt et særlig fokus på skolebygg. Vi ønsker å være en ressurs for kommunene og andre som aktivt bruker skolebyggene som kulturarena, både i prosessen og i arbeidet med funksjons- og arealbeskrivelsen av nye lokaler.

Innen utgangen av 2030 skal alle norske barne- og ungdomsskoler være universelt utformet. Dette er et lovkrav som er lansert gjennom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BufDir) sitt prosjekt Veikart. Selv om det ligger krav om universell utforming til alle offentlige bygg i Norge i dag, er løsningene ennå ikke gode nok.

Standarder og tips

Støtteordninger for oppgraderinger og nybygg

  • Ved oppgradering og tiltak knyttet direkte til kulturaktivitet, kan det i noen tilfeller søkes om Spillemidler til kulturarenaer
  • Ta kontakt med spillemiddelkonsulenten i kommunen og/eller fylkeskommunen for avklaring forbindelse med det enkelte prosjekt. 

Kompetanselenker

Til toppen