Uterom

Kultur foregår også ute. Det er mange måter å bruke og tilpasse uterommet på slik at det blir et godt kulturrom. 

Vi bor i et mangfoldig festivalfylke, og festivalene er kanskje de største brukerne av uterommet. Mange av tipsene og lenkene på denne siden handler om å få til god tilrettelegging, sikkerhet og praksis for scenerigg og akustikk i uteområder knyttet til festivalbruk. Vi har flere organisasjoner som kan mye om festivaldrift, og blant fylkets mange store og små festivaler er det mye kompetanse å hente. 

Kunst i det offentlige rom har fått større oppmerksomhet de senere årene, og brukes som et effektivt virkemiddel i mange stedsutviklingsprosjekter. Kunsten har en betydelig rolle i utsmykking av offentlige bygg og forskjønning av uterom. Under Visuell kunst finner du informasjon og tips for gode kunstprosjekter i det offentlige rom. 

Tips

  • Alle arenaer, ute som inne, skal være universelt utformet og tilrettelagt slik at flest mulig av innbyggerne har mulighet til å delta. Sjekk ut vår side om tilgjengelighet for tips og råd om tilrettelegging av din utearena.
  • Norske kulturarrangørers arrangørwiki gir svar på en del spørsmål om blant annet forsikringer, publikumsikkerhet, vakthold og brannsikkerhet. Du finner også lenker til gode sjekklister, rundskriv fra politiet om refusjonskrav om særlig politioppsyn og lenker til vaktvirksomhetsloven. Vær oppmerksom på at egenvakthold må være etter tillatelse fra politiet, jamfør Vaktvirksomhetsloven.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laget en veileder for sikkerhet ved store arrangementer – et must for alle festivaler å være kjent med, små og store!
  • Politiet gir god oversikt over hva som gjelder vedrørende vaktvirksomhet og egenvakthold. Sjekk politiets oversikt over lovverk knyttet til arrangementer. Følg også med på nettsidene til Norske festivaler og Norske konsertarrangører.
  • Lovdata har  i kapittel 13 av «Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav», spesifiserte krav til kontroll av studio- og scenerigger.

Relevante støtteordninger

Kompetanselenker

Til toppen