Visuell kunst

Det kan være utfordrende å finne gode og egnede rom for å vise visuell kunst.

Enkelte av kunstformene har strenge krav til for eksempel luftfuktighet og sikkerhet, mens andre kun har krav til blending. For at et kunstverk skal kunne vises på best mulig måte må det tenkes belysning, fargevalg på vegg, forstyrrelser i rommet, og noen ganger på hvordan man kan finne gode løsninger i «umulige» rom.

Kunstprosjekter i offentlige rom kan være en del av stedsutviklingsprosjekter og parkprosjekter, eller i nye bygg som skole, sykehjem, barnehage og lignende. Uterom kan også være aktive rom for kulturaktiviteter, og kunsten er viktig i de offentlige kulturarenaene.

Standarder og tips

  • Nordnorsk kunstnersenter har laget en veileder om kunst i offentlige rom
  • Krav om universell utforming gjelder også for uterom: sjekk tips og råd om UU i opparbeidet uteareal her (hefte fra KS, pdf, 2. utgave 2021).
  • Den kulturelle skolesekken har ulike krav til lokaliteter og forberedelser. Ta kontakt med DKS Troms og Finnmark og sjekk ut hva som er viktig å tenke på i god tid før besøket.

Støtteordninger

Kompetanselenker

Til toppen