Troms fylkeskultursenter

Troms og Finnmark fylkeskommune eier og drifter Troms fylkeskultursenter i Tromsø, som er det største fellesverkstedet og atelierfelleskapet i Nord-Norge. Her holder 50 profesjonelle enkeltkunstnere og andre fagpersoner som jobber med kunstrelatert virksomhet innen billedkunst og kunsthåndverk, film, foto, musikk, lyd, og litteratur til.

Senteret kalles også Kysten, eller Tromskysten. Tromsø kysthospital (Kysten) ble bygget i 1921. Bygget er på ca. 4000 m2 og har i tillegg to uthus. Storsalen som er på 250 m2 ble gjort som tilbygg i 1994. Bygget ble i 1994 tatt i bruk som fylkeskultursenter.

Fylkeskommunen støtter kunstnere med arbeidsmuligheter og verkstedplasser med subsidiert husleie. Kunstnere med base på Troms fylkeskultursenter deltar aktivt på den regionale, nasjonale og internasjonale kunstscenen, driver med organisasjonsarbeid, arrangerer festivaler, skaper tilbud for barn og unge gjennom DKS og andre programmer, osv. Gjesteatelieret er et tilbud for kunstnere som bor og jobber utenfor Tromsø, med fokus på kunstnere fra Barentsregionen og Sápmi.

Avdeling Kultur, språk og levekår, Seksjon for kunst- og kulturutvikling, har ansvar for forvaltning og oppfølging av Troms fylkeskultursenter.

Adresse: Strandveien 95, 9006 Tromsø

Kunstnere som søker om å leie rom ved Troms fylkeskultursenter skal være aktive profesjonelle kunstnere innen følgende kunstfelt: visuell kunst, lyd og musikk, litteratur, film, og annen skapende virksomhet etter vurdering. Billedkunstnere/kunsthåndverkere prioriteres.

Fylkeskultursenteret har 40 arbeidsrom for enkeltkunstnere, et etableringsatelier, fellesverksteder innenfor farging, grafikk og keramikk, analog foto og 16 mm film, og et gjesteatelier med flere Artist-in-Residence programmer.

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser hvert år ut ledig atelier for nyutdannede visuelle kunstnere. Ordningen ble etablert i 2014.

Gjesteatelieret/The Guest Studio, Troms fylkeskultursenter

 

Vi eier og driver gjesteatelieret på Troms fylkeskultursenter i Tromsø. Kunstnere, kunsthåndverkere, duodjiutøvere, kuratorer og kunstkritikere fra Barentsregionen og Sápmi oppfordres til å søke. 

 

Til toppen