Troms fylkeskultursenter

Troms fylkeskultursenter, også kalt "Kysten", ligger i Tromsø og er et produksjonssted for profesjonelle kunstnere og en møteplass for kunstnermiljøet i Troms.

Adresse: Strandveien 95, 9006 Tromsø

Kunstnere som søker om å leie rom ved Troms fylkeskultursenter skal være aktive profesjonelle kunstnere innen følgende kunstfelt: visuell kunst, lyd og musikk, litteratur, film, og annen skapende virksomhet etter vurdering.

Troms fylkeskultursenter tilbyr et gjesteatelier til profesjonelle billedkunstnere, kunsthåndverkere og kuratorer som ikke bor i Tromsø.

Fylkeskultursenteret har 40 arbeidsrom for enkeltkunstnere, et etableringsatelier, fellesverksteder innenfor farging, grafikk og keramikk, analog foto og 16 mm film, og et gjesteatelier med flere Artist-in-Residence programmer.

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser hvert år ut ledig atelier for nyutdannede visuelle kunstnere. Ordningen ble etablert i 2014.

Til toppen