Etableringsatelier for nyutdannede visuelle kunstnere

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser hvert år ut ledig atelier for nyutdannede visuelle kunstnere. Ordningen ble etablert i 2014.

Retningslinjer for tildeling av etableringsatelier ved Troms fylkeskultursenter

1. Formål

Formålet med etableringsatelier er å støtte nyutdannede billedkunstnere og kunsthåndverkere som har som hensikt å etablere seg i yrket i Troms og Finnmark, og for å bidra til å skape mer fellesskap mellom uetablerte og etablerte kunstnere ved Troms fylkeskultursenter.

2. Etableringsatelier

Atelier (rom 1.211) tildeles av romfordelingsutvalget for 1 år om gangen med mulighet for 6 måneders forlengelse fra 1. august hvert år. Etableringsatelieret kan tildeles en eller to nyutdannede kunstnere.

Atelieret er på 40 m2 og ligger i 3. etasje på Troms fylkeskultursenter. Det er tilgang til felles tekjøkken og verkstedene. Vindu mot sør. Elektrisk oppvarming og lysrør i taket. Trådløst internett. Kostnadsfri leie.

3. Kriterier for tildeling av etableringsatelier

Søkeren må oppfylle følgende krav:

  • Søkeren må ha gjennomført kunstutdanning på bachelor- eller masternivå innen de siste tre årene.
  • Søknaden skal være begrunnet og i tillegg til CV inneholde en presentasjon av eget arbeid med 10 verk eller annet billed-, lyd og/eller videomateriale. Billedmateriale skal helst samles i én PDF-fil.
  • Studenter kan ikke søke, med unntak av avgangsstudenter.
  • Atelieret skal kun brukes til kunstnerisk produksjon og eventuell framvisning av kunst. Atelieret skal ikke kunne brukes som lager eller stå uten aktiv bruk i lengre perioder. Ved fravær fra atelieret i mer enn 2 måneder skal det gis en skriftlig orientering til Troms og Finnmark fylkeskommune om årsaken til dette.

4. Tildeling av etableringsatelier

Romfordelingsutvalget innstiller tildeling av rom overfor Troms og Finnmark fylkeskommune i henhold til Kriterier for tildeling av etableringsatelier.

5. Søknadsfrist

Søknadsfrist er 31. mai hvert år.
Søknaden merkes «Etableringsatelieret» og sendes til:

Troms og Finnmark fylkeskommune
Postboks 701
9815 Vadsø

Eller elektronisk: postmottak@tffk.no

 

Til toppen