Leie av atelier

Kunstnere som søker om å leie rom ved Troms fylkeskultursenter skal være aktive profesjonelle kunstnere innen følgende kunstfelt: visuell kunst, lyd og musikk, litteratur, film, og annen skapende virksomhet etter vurdering.

Kriterier for leie av rom:

 • Kunstneren skal som hovedregel ha utdanning på høyere nivå og/eller dokumentert medlemskap i en kunstnerorganisasjon.
 • For etableringsatelier på loftet, må kunstnere som hovedregel ha utdanning på bachelor-nivå
 • Kunstneren skal være yrkesaktiv som profesjonell kunstner.
 • 2. etasje forbeholdes som hovedregel billedkunstnere/kunsthåndverkere.

Søknad om leie av rom skal inneholde:

 • CV, inkludert kontaktinformasjon, utdanning, medlemskap i kunstnerorganisasjoner og yrkesaktivitet
 • Redegjørelse om virkeområder
 • Begrunnelse for søknaden
 • Krav til ønsket atelier
 • Presentasjon av eget arbeid - pdf portfolio med maks.10 verk, eller annet billed-, lyd og/eller videomateriale 

Vurdering av utdanning og yrkesaktivitet:

 • Søkere med utdanning i utlandet oppfordres til å dokumentere utdanningens innhold/ nivå.
 • Romfordelingsutvalget skal gjøre en helhetsvurdering av kunstnerens yrkesaktivitet, utdanning og medlemskap som grunnlag for tildeling av atelier.
 • Ved venteliste, og under ellers like vilkår, skal atelier tildeles den søker som har søkt først.
 • Når atelier blir ledige kan eksisterende leietagere søke om å bytte atelier.
 • Atelier som midlertidig ikke er i bruk, bør kunne tilbys midlertidig til andre leietagere.

Fylkeskommunen kan ved behov innhente dokumentasjon/undersøke om leietagers aktivitet tilfredsstiller intensjonen i leiekontrakten.Den faglige vurderinga gjøres av romfordelingsutvalget.
 
Romfordelingsutvalget innstiller tildeling av rom overfor Troms og Finnmark fylkeskommune i henhold til Kriterier for leie av rom - Eavttut láigohit bargolanjaid. (PDF, 229 kB)

Se også informasjon om Gjesteatelieret på Troms fylkeskultursenter under Artist-in-Residence

Søknaden sendes til:

Troms og Finnmark fylkeskommune
(Troms fylkeskultursenter)
Postboks 701
9815 Vadsø

eller elektronisk: postmottak@tffk.no

Kontakt

Jasmina Bosnjak
Rådgiver
Telefon: 77 78 82 99

Til toppen