Leie av atelier

Kunstnere som søker om å leie rom ved Troms fylkeskultursenter skal være aktive profesjonelle kunstnere innen følgende kunstfelt: visuell kunst, lyd og musikk, litteratur, film, og annen skapende virksomhet etter vurdering. Billedkunstnere/kunsthåndverkere prioriteres.

Søk om leie av atelier

Søknadsfrist: 1. mars 2023

Vi gjør oppmerksom på at fullstendig søknad med vedlegg offentliggjøres på vår postliste.

Kriterier for leie av rom:

  • Kunstneren skal som hovedregel ha utdanning på høyere nivå og/eller dokumentert medlemskap i en kunstnerorganisasjon (f.eks. Nord-Norske Bildende Kunstnere, Norske kunsthåndverkere Nord-Norge, Sámi Dáiddáčehpiid Searvi SDS (Samisk kunstnerforbund), Unge kunstneres samfund (UKS), Forbundet Frie Fotografer (FFF) eller lignende).
  • Kunstneren skal være yrkesaktiv som profesjonell kunstner og kunne dokumentere kunstnerisk aktivitet.

Se egne retningslinjer for etableringsatelieret

Se også informasjon om Gjesteatelieret på Troms fylkeskultursenter under Artist-in-Residence

Søknad om leie av rom skal inneholde:

  • CV, inkludert kontaktinformasjon, utdanning, medlemskap i kunstnerorganisasjoner og yrkesaktivitet
  • Redegjørelse om virkeområder
  • Begrunnelse for søknaden
  • Krav til ønsket atelier
  • Presentasjon av eget arbeid - pdf portfolio med maks.10 verk, eller annet billed-, lyd og/eller videomateriale 

Vurdering av utdanning og yrkesaktivitet:

Søkere med utdanning i utlandet oppfordres til å dokumentere utdanningens innhold/nivå. Romfordelingsutvalget skal gjøre en helhetsvurdering av kunstnerens yrkesaktivitet, utdanning og medlemskap som grunnlag for tildeling av atelier.

Fylkeskommunen kan ved behov innhente dokumentasjon/undersøke om leietakers aktivitet tilfredsstiller intensjonen i leiekontrakten. Den faglige vurderinga gjøres av romfordelingsutvalget, som består av to brukerrepresentanter (kunstnere) på Troms fylkeskultursenter.
 
Romfordelingsutvalget innstiller tildeling av rom overfor Troms og Finnmark fylkeskommune etter kriteriene ovenfor.

Til toppen