Fylkeskommunens kunstsamling

Kunstsamlingen vår består av offentlige utsmykkinger og enkeltstående kunstverk som er plassert i Fylkeshuset i Tromsø, Fylkeshuset i Vadsø, samt i andre fylkeskommunale bygg i hele regionen, hovedsakelig i videregående skoler og tannklinikker.

Vi besitter en av landsdelens største kunstsamlinger, og er et foregangsfylke med hensyn til innkjøp og forvaltning av kunst. Vi har siden 2004 hatt en samarbeidsavtale med Nordnorsk kunstmuseum (NNKM) om kunstfaglig oppfølging av samlingen. NNKM forvalter kunstsamlingen, ved å registrere verkene, og oppdatere og drifte databasen.

Tilgjengelig for allmenheten

Vi mener at kunstverk i offentlig eie skal være forsvarlig ivaretatt og tilgjengelig for allmennheten. Kunsten vår kan gjøres tilgjengelig for allmenheten ved at NNKM  låner kunstverk fra samlingen til utstillinger i regi av nasjonale eller regionale kunstmuseer og andre kunstinstitusjoner.

Vi har også anledning til å deponere kunstverk fra NNKMs samling for plassering i institusjonene.

Utvikling av samlingen

Vi arbeider videre med oppbygningen av samlingen gjennom nyanskaffelser. Samlingen sees som en helhet, ikke bare som innkjøp av enkelte verker. Det legges spesiell vekt på billedkunst og kunsthåndverk av kunstnere med tilknytning til fylket og landsdelen. I forbindelse med nyinnkjøp benytter vi museets kunstfaglige kompetanse, da NNKMs faglige stab fungerer som innkjøpskomité for vår kunstsamling. Kunstverk som skal inngå i samlingen må kvalitetssikres og gå gjennom denne faglige prosessen.

Kunst på veggen. Sammenføyde lysende plastrør. Foto. - Klikk for stort bildeMarit Følstad: Disintegration , 2012. Neonverket tilhører Troms og Finnmark fylkeskommunes kunstsamling Victor Omma/TFFK
Til toppen