Aktuelt

  • 16.02.2021 Tufte etter Finlandstelt på Storbukteidet der Veidal fangeleir lå. Foto: Harald G. Johnsen/TFFK. Krigsminner på Kvænangsfjellet
    I forbindelse med utbedring og skredsikring av E6 over Kvænangsfjellet har fylkeskommunen registrert flere krigsminner fra 2. verdenskrig.
  • 05.02.2021 Anna Rogde, bygd i 1868, er verdens eldste seilende skonnert. Foto: Tommy Simonsen. Museumsfartøyet Anna Rogde får øremerket driftstilskudd
    Sør-Troms Museum får to millioner over statsbudsjettet for å drifte fartøyet Anna Rogde, Norges femte største seilskute og verdens eldste seilende skonnert. Midlene utbetales av...
  • 25.11.2020 Svenja er ett av 28 vernede fartøy i Troms og Finnmark. Et sjeldent fartøy
    I Troms og Finnmark fylke finnes det en flåte på 28 vernede fartøy. Et av disse er Svenja som nå restaureres.
Til toppen