Aktuelt Kulturarv

Forslag til fredning av fjøs i Porsanger kommune

Troms og Finnmark fylkeskommune har utarbeidet forslag til vedtak om fredning av fjøset på Repokoski/Revfossnes i Porsanger.      

Et sjeldent fartøy

I Troms og Finnmark fylke finnes det en flåte på 28 vernede fartøy. Et av disse er Svenja som nå restaureres.

Fylkesråd glad for koronastøtte

I Kulturdepartementets forslag til kompensasjonsordning for museene vil åtte museer i Troms og Finnmark få en kompensasjon på 8,8 millioner kroner. 

Fersk rapport om «Hillesøy-kvinnen»

Høsten 2017 fant arkeologer fra fylkeskommunen konturene av en båtgrav på Hillesøy. Nå er rapporten fra den omfattende utgravningen klar. 

Støtter bygningsvern med 590 000,-

  Tilskuddsordningen «Redningsplanken» er ment som førstehjelp til verneverdige bygninger og anlegg i påvente av permanente tiltak.

Milliontildeling til freda bygninger

Fylkesrådet har fordelt mer enn 14 millioner til antikvarisk restaurering av freda og fredningsverdige bygninger og anlegg.

Tildeler 18,5 millioner til museer

Fylkesrådet har i møte 3. mars fordelt det årlige driftstilskuddet til museene i Troms og Finnmark.

Til toppen